Pokrajinski ombudsman: Matičari da postupaju jedinstveno

30 Jun 2014

Bilo je slučajeva da su nadležni organi odbijali zahteve stranaka za upis ličnog imena na jeziku nacionalne manjine

Pokrajinski zaštitnik građana upozorio je danas da matičarske službe u Vojvodini treba da postupaju isto prema zahtevima svih građana da njihovo ime u matičnim dokumentima bude upisano na maternjem jeziku i pismu.

Prema analizi ombudsmana, matičarske službe u raznim mestima nisu dovoljno upoznate sa ovim pravom nacionalnih manjina, te su ga tretirale kao zahteve za promenu ličnog imena ili za naknadni ili dodatni upis.

U saopštenju ombudsmana piše da je ostvarivanje ovog prava u matičarskim službama u vezi sa pravom na službenu upotrebu jezika i pisma nacionalne manjine, što je suprotno propisima.

“Bilo je slučajeva da su nadležni organi odbijali zahteve stranaka za upis ličnog imena na jeziku nacionalne manjine, jer na toj teritoriji on nije u službenoj upotrebi. Takvo postupanje nema utemeljenja u propisima”, navodi ombudsman.

Nakon analize podataka sa terena, ombudsman je upozorio da se zbog različite prakse u postupanju matičara, ovo pravo ostvaruje najčešće samo u mestima gde pripadnici određene nacionalne manjine čine većinu.

“Postupak je jednostavan, bez komplikacija, ali potrebno je obezbediti jedinstveno postupanje matičarskih službi u ovakvim postupcima na celoj teritoriji Vojvodine”, apelovao je ombudsman.

Jedno od prava pripadnika nacionalnih manjina je da mogu slobodno da izaberu lično ime i upišu ga u matične knjige službene evidencije na jeziku i prema pravopisu svog maternjeg jezika.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!