Pokrajinski ombudsman: Matičari da postupaju jedinstveno

30 Jun 2014

Bilo je slučajeva da su nadležni organi odbijali zahteve stranaka za upis ličnog imena na jeziku nacionalne manjine

Pokrajinski zaštitnik gra?ana upozorio je danas da mati?arske službe u Vojvodini treba da postupaju isto prema zahtevima svih gra?ana da njihovo ime u mati?nim dokumentima bude upisano na maternjem jeziku i pismu.

Prema analizi ombudsmana, mati?arske službe u raznim mestima nisu dovoljno upoznate sa ovim pravom nacionalnih manjina, te su ga tretirale kao zahteve za promenu li?nog imena ili za naknadni ili dodatni upis.

U saopštenju ombudsmana piše da je ostvarivanje ovog prava u mati?arskim službama u vezi sa pravom na službenu upotrebu jezika i pisma nacionalne manjine, što je suprotno propisima.

“Bilo je slu?ajeva da su nadležni organi odbijali zahteve stranaka za upis li?nog imena na jeziku nacionalne manjine, jer na toj teritoriji on nije u službenoj upotrebi. Takvo postupanje nema utemeljenja u propisima”, navodi ombudsman.

Nakon analize podataka sa terena, ombudsman je upozorio da se zbog razli?ite prakse u postupanju mati?ara, ovo pravo ostvaruje naj?eš?e samo u mestima gde pripadnici odre?ene nacionalne manjine ?ine ve?inu.

“Postupak je jednostavan, bez komplikacija, ali potrebno je obezbediti jedinstveno postupanje mati?arskih službi u ovakvim postupcima na celoj teritoriji Vojvodine”, apelovao je ombudsman.

Jedno od prava pripadnika nacionalnih manjina je da mogu slobodno da izaberu li?no ime i upišu ga u mati?ne knjige službene evidencije na jeziku i prema pravopisu svog maternjeg jezika.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!