Romi i dalje najviše diskriminisani

07 apr 2015

Većina lokalnih samouprava nije donela strateške dokumente

Uprkos obavezama koje je Srbija preuzela po osnovu ratifikovanih međunarodnih dokumenata u oblasti ljudskih i manjinskih prava, kao i u okviru Dekade Roma, položaj koordinatora za romska pitanja pri lokalnim samoupravama u Vojvodini i dalje je nezavidan, saopšteno je danas iz kancelarije Pokrajinskog zaštitnika građana.

U toj instituciji su naveli da su kordinatori za romska pitanja često jedina veza između lokalne romske zajednice i državnih organa, institucija i službi, ali da većina njih taj posao već više godina obavlja na osnovu ugovora o radu na određeno vreme ili ugovora o delu, što je protivno propisima.

Značajan broj njih, upozorili su u kancelariji Pokrajinskog zaštitnika građana, ni posle višegodišnjeg radnog ili volonterskog angažovanja nije stalno zaposlen u lokalnoj samoupravi.

U saopštenju se dodaje i da većina lokalnih samouprava nije donela strateške dokumente, akcione planove i druga akta u oblastima koje su relevantne za unapređenje položaja Roma i Romkinja.

U nekoliko lokalnih samouprava ocenjeno je i da su zbog neorganizovanosti i neprepoznavanja položaja Roma i Romkinja, kao pitanja koje se tiče cele lokalne zajednice, od strane lokalne samouprave propuštene prilike za uključivanje u veće i dugoročnije projekte, naročito u oblasti infrastrukture i stanovanja.

Najveći problem Roma obrazovanje

Romi su i dalje najdiskriminisanija manjinska grupa u Srbiji, a najveći problem sa kojim se suočavaju je obrazovanje, zaključak je skupa povodom Svetskog dana Roma koji je danas održan u Skupštini Vojvodine.

U pokrajinskoj Kancelariji za inkluziju Roma APV nisu zadovoljni realizacijom Dekade Roma, ali se nadaju da će njen produžetak za još 10 godina biti od koristi, kako bi se položaj romske zajednice mogao popraviti.

„Svedoci smo da se i danas Romi nalaze na socioekonomskoj, političkoj, kulturološkoj i svakoj drugoj margini i da, kao takva nacionalna zajednica, danas predstavljamo problem, ne samo u granicama naše zemlje, nego u granicama Evropske unije. Stoga apelujem da državne institucije, međunarodne organizacije moraju više da čine kako bi se unapredio položaj pripadnika romske nacionalne zajednice“, rekao je direktor kancelarije Duško Jovanović.

On je ukazao na značajne rezultate AP Vojvodine u oblasti zapošljavanja Roma, koje je Evropska komisija apostrofirala i u svom izveštaju iz 2012. godine.

PajticPredsednik Pokrajinske vlade Bojan Pajtić rekao je da je rešavanje položaja manjina pitanje savesti i odgovornosti čitave zajednice, ocenjujući da rezultati u pokrajini mogu biti primer drugima.

„Pokrajinska vlada je učinila da i položaj romske zajednice bude bolji, ne samo u odnosu na okruženje, nego i bilo gde u Evropi. To danas kažu sve međunarodne organizacije zbog toga što je Vojvodina jedino mesto na svetu gde postoji Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača na romskom jeziku, zbog toga što danas imamo oko 350 romskih studenata na Univerzitetu u Novom Sadu. Dakle, oko jedan posto Roma u Vojvodini jesu studenti na Univerziteta, zahvaljujući programima Kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine, a uspeli smo i da podržimo oko 800 romskih đaka u ovih nekoliko godina, od kada je osnovana Kancelarija“, rekao je Pajtić.

On je podsetio da je preko Pokrajinskog sekretarijata za privredu, otvoreno više desetina firmi u kojima rade Romi, te na postojanje posebnih programa za zapošljavanje Romkinja, ukazavši da je politika Pokrajine uvek bila okrenuta podršci obrazovanju Roma, kako bi se poboljšao i njihov socijalni status.

Predsednik Saveta za integraciju Roma u AP Vojvodini Petar Nikolić poslao je poruka sa ovog skupa da je šansa u znanju, kompetencijama i kontinuitetu, poželevši svojim sunarodnicima da bude što više obrazovanih Roma u budućnosti.

Direktor Fonda „Evropski poslovi“ Siniša Lazić, koji je sa direktorom Kancelarije za inkluziju Roma potpisao protokol o saradnji ove dve institucije, istakao je da su vrata Fonda široko otvorena svim nacionalnim zajednicama u cilju saradnje na unapređivanju i afirmaciji našeg društva na našem putu ka Evropskoj uniji.

Protokol bi, kako je navedeno, trebao da pomogne Srbiji u otvaranju poglavlja 23 i 24 sa Evropskom unijom, posvećenih ljudskim pravima.

Prvo ogranizovano okupljanje Roma na međunarodnom planu dogodilo se od 4. do 8. aprila 1971. u Londonu, što je bio povod da se taj događaj obeleži kao međunarodni dan Roma.

(Autonomija, RTV)

Podelite ovu stranicu!