Pokrajinski konkursi za energetiku vredni 174 miliona dinara

02 Mar 2016

Bespovratna podsticajna sredstva u oblasti održivih načina korišćenja energije

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine raspisao je danas sedam konkursa za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava u oblasti održivih na?ina koriš?enja energije, u ukupnoj vrednosti od 174 miliona dinara.

Kako se navodi, ove godine bi?e finansirana realizacija projekata za koriš?enje biomase za grejanje u javnim ustanovama, a ovaj konkurs je vredan 27 miliona dinara.

Sekretarijat ?e sa ?etiri miliona dinara finansirati i projekate nevladinih organizacija i neprofitnih institucija kojima ?e se raditi na unapredjivanju znanja predškolske dece i u?enika osnovnih i srednjih škola u Vojvodini o efikasnom koriš?enju energije.

Konkurs predvidja i 30 miliona dinara za projekte rekultivacije napuštenih kopova, 28 miliona za projekte koriš?enja solarne energije za grejanje vode u javnim objektima i 30 miliona za primenu toplotnih pumpi u zagrevanju i hladjenju tih objekata.

Bi?e dodeljeno i 45 miliona dinara za projekte energetski održivih farmi i primenu solarne energije u zalivnim sistemima, a ovaj konkurs je vredan 10 miliona dinara.

Sve informacije u vezi sa konkursima dostupne su na veb stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine www.psemr@vojvodina.gov.rs.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!