Pokrajinske čelnike tužila firma u blokadi

03 Oct 2014

Račun firme blokiran preko dve i po godine

Firma Oxybar iz Ba?ke Palanke, ?iji je direktor, bar po saopštenjima iz Srpske napredne stranke (SNS), podneo krivi?ne prijave protiv pokrajinskih ?elnika u blokadi je preko dve i po godine.

I dok se u krivi?noj prijavi te firme, koja je novinarima stigla iz SNS, predsednik Pokrajinske vlade Bojan Pajti? i Pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj Dragoslav Petrovi?, optužuju da su iz Fonda za nove tehnologije subvencije dodeljivali “u ve?ini slu?ajeva privatnim preduze?ima za koje je ve? u trenutku dodele subvencija bilo jasno da posluju nesolidno, da imaju mali osniva?ki kapital i obrt, male prihode i bezna?ajnu dobit”, zvani?ni podaci pokazuju da je firma Oxybar u blokadi od kraja novembra 2011. godine i to za iznos od 1.587 dinara.

NBS Oxybar blokadaOxybar je, pre nego što ?e postati nelikvidno, poslovalo svega godinu i po dana, jer je osnovano u maju 2010. godine.

Za to vreme, prema finansijskim izveštajima, beležilo je sve ve?e gubitke.

Iako se u tužbi Oxybar-a ocenjuje da je cilj Fonda bilo “ostvarivanje li?nih nezakonitih interesa Pajti?a, Petrovi?a i osoba koje su im bliske na osnovu strana?kih i korupcionaških veza”, izostavilo se re?i da je upravo jedan od vlasnika Oxybar-a Ratko Pokuševski bio 2012. godine kandidat za odbornika u skupštini Ba?ke Palanke na listi DS.

Prema saopštenjima iz SNS direktor Oxybar-a Aleksandar La?arak, koji je pre nego što ?e se oprobati u poslovima izrade hiperbari?nih komora i termotehni?kih instalacija bio vlasnik jedne samostalne zanatske radnje u Ba?koj Palanci, podneo je još prošle godine predstavku Agenciji za borbu protiv korupcije u kojoj je ““detaljno opisao nezakonitosti i nepravde koje je Oxybar doživeo kao u?esnik na konkursu za dodelu subvencija”, koji je raspisao Fond za nove tehnologije.

U maju ove godine, opet iz SNS, je saopšteno da je Agencija predmet uputila novosadskom Višem javnom tužilaštvu, koje ga je, dodaju iz SNS, dostavilo Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Me?utim, pre mesec dana naprednjaci su medijima uputili novo saopštenje u kojem se navodi da je La?arak podneo krivi?nu prijavu protiv Pajti?a i Petrovi?a novosadskom Višem javnom tužilaštvu.

Aleksandar La?arak se, me?utim, nije oglašavao. Kao ni Agencija za borbu protiv korupcije. Kao ni novosadsko Više javno tužilaštvo. Niti je to u?inilo Tužilaštvo za organizovani kriminal.

Žana Majski

Podelite ovu stranicu!