Pokrajinska vlada pomaže sanaciju napadnutih objekata

18 Dec 2014

Vojvodina je mesto za sve nas

Predsednik Pokrajinske vlade Bojan Pajti? i potpredsednik Miroslav Vasin uru?ili su danas vlasnicima objekata koji su u oktobru ošte?eni u vandalskim napadima nakon fudbalske utakmice izme?u reprezentacija Srbije i Albanije, ugovore o dodeli nov?ane pomo?i za sanaciju nastale štete.

Kako se isti?e u saopštenju Biroa za informisanje Pokrajinske vlade, pomo? u ukupnom iznosu od 5,7 miliona dinara izdvojena je za sanaciju 15 objekata u Novom Sadu, Subotici, Vršcu, Somboru, Staroj Pazovi i Be?eju, uglavnom u vlasništvu gra?ana albanskog porekla.

Pajti? je istakao ovom prilikom da je od finansijske pomo?i koja je izdvojena za sanaciju štete, mnogo važniji znak solidarnosti svim ljudima koji su trpeli zbog toga što su razli?iti od ve?ine.

“Želeli smo da ukažemo da je Pokrajinska vlada, a verujem, i sva vlast u državi Srbiji, opredeljena za nultu toleranciju na nasilje i mržnju. Srbi nisu narod mrzitelja, nego narod koji dobro živi sa drugim narodima na našim prostorima. Zbog toga želimo da ukažemo na to da su akti mržnje incidenti, a ne pravilo, da su to ekscesi sa kojima se apsolutno ne slažemo, koji nemaju podršku ogromne ve?ine ljudi koji žive u Srbiji i Vojvodini“, rekao je predsednik Pokrajinske vlade i dodao da su takvi incidenti civilizacijski potpuno neprihvatljivi.

pekara Dva brataOn je poru?io da pomo? iz Vojvodine predstavlja izraz opredeljenja pokrajinske administracije da ljudi koji žive na ovim prostorima treba da žive i rade zajedno, da treba da budu bezbedni i da nijedno dete ne treba da strepi zbog toga što pripada druk?ijoj nacionalnosti ili veroispovesti u odnosu na ve?inu ljudi u okruženju.

“Treba da stvaramo klimu poverenja, klimu da je svaki gra?anin jednako važan i dragocen i da jednako mora biti zašti?en“, rekao je Pajti? i naglasio da Pokrajinska vlada izražava snažno neslaganje sa svakim aktom mržnje i bezumlja, te da ?e uvek žustro reagovati na svaki takav akt.

Potpredsednik Pokrajinske vlade Miroslav Vasin istakao je da je ta vlada ovim gestom želela da pošalje snažnu poruku da je Vojvodina mesto gde žive ljudi razli?itih veroispovesti, bez obzira na to da li je re? o pravoslavnoj, katoli?koj ili islamskoj zajednici. „Vojvodina je mesto za sve nas, i kada u Vojvodini nego dira bilo koga, onda je to napad na sve“, rekao je on.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!