Pokrajinska sekretarka upozorila na vršnjačko nasilje

21 Oct 2014

Vršnjačko i internet nasilje je u poodmakloj fazi, naročito u školskim zajednicama

Pokrajinska sekretarka za sport i omladinu Marinika Tepi? potpisala je danas ugovore sa udruženjima mladih i za mlade i ustanovama, ?iji su projekti odobreni na konkursu za prevenciju nasilja i diskriminacije.

Tepi? je istakla da je ukupni budžet bio 5 miliona dinara i da je važnost ukazivanja na ove probleme me?u mladima od velikog zna?aja za ?itavu zajednicu.

Ona je istakla da je fokus stavljen na vršnja?ko nasilje i internet nasilje koje je, kako je ocenila, u poodmakloj fazi naro?ito u školskim zajednicama, odnosno me?u omladinom do osamnaest godina.

“U drugom planu smo ostavili diskriminaciju nacionalnih zajednica i romske populacije, vrlo opravdano, jer imamo dva Sekretarijata koja se strateški bave ovim pitanjima sa velikim budžetima i posebnim programima. Isti odnos smo imali i prema projekatima koji su za temu imali diskriminaciju osoba sa invaliditetom, smatraju?i da ukoliko to nisu inkluzivni projekti tako?e ne spadaju pod projekte koji pripadaju našem resoru”, rekla je Tepi?.

Ona je ocenila da se vršnja?ko nasilje sve ?eš?e pojavljuje u osnovnim školama, te da je to bio prioritet.

Sekretarijat je podržao dvadeset i osam projekata koji ?e kroz niz edukativnih radionica, inkluziju mladih iz marginalizovanih grupa, raznim kampanjama, organizacijom kulturnih aktivnosti i istraživanjima, obra?ivati teme nasilja i diskriminacije. Ovo je druga godina zaredom da sekretarijat raspisuje takav konkurs.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!