Pokrajina uvodi belu listu poslodavaca

09 Mar 2008

NOVI

NOVI SAD – Zbog ogromnog broja radnika na crno i mnoštva poslodavaca koji ne podmiruju svoje obaveze prema radnicima i državi, još pre nekoliko godina najavljivano je da ?e Vlada Srbije po?eti da objavljuje crne i bele liste preduze?a, uobi?ajene u svetu. Kako je ranije najavljivano, poslodavcima se nikako ne bi isplatilo da se na?u na crnoj listi, pa su pominjane i visoke nov?ane kazne za nesavesne poslodavce. Me?utim, ni nekoliko godina kasnije država još nije napravila takve liste. S druge strane, pomo?nik pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin najavljuje za GL kako socijalni partneri u Vojvodini razmatraju da ove godine uvedu bele liste koje bi bile stimulativne za poslodavce koji redovno ispunjavaju sve svoje zakonske obaveze.

Povoljniji krediti za “bele” poslodavce

Vasin kaže da bi sistem belih lista mogao biti ustanovljen ove godine, u okviru Izvršnog ve?a Vojvodine i Privredne komore Vojvodine, a u tome bi u?estvovali i sindikati i udruženje poslodavaca. Kako kaže, bele liste bile bi jedan od vidova borbe protiv rada na crno i sive ekonomije, jer se protiv tog problema ne može boriti samo visokim kaznama, a savesni poslodavci bili bi i nagra?eni.

– Bela lista bila bi javno objavljivana u sredstvima javnog informisanja i bila bi stimulativna po poslodavce. To je model koji je nekad važio u Privrednoj komori SFRJ i imao je strahovit zna?aj na poslovanje. Oni koji su bili na belim listama lakše su dolazili do posla, klijenti su imali poverenje u njih. Smatramo da to treba ponovo uvesti te savesnim poslodavcima dati prednost kod stimulativnih mera države za privrednike, recimo, u vidu povoljnih kredita ili prednosti prilikom konkurisanja kod Pokrajinskog fonda za razvoj – kaže Vasin. Me?utim, u sekretarijatu zasad ne razmišljaju o uvo?enju crnih lista. Vasin kaže da nije kategori?ki protiv toga i da nema ništa protiv diskusije na tu temu, ali smatra da nema potrebe za crnim listama, “jer se one ve? pojavljuju u medijima, u kriminalnim hronikama”. Me?utim, ukoliko sindikati i udruženja poslodavaca budu smatrali da treba uvesti i crnu listu, kako kaže, sekretarijat ?e ih podržati.

Doma?i tajkuni na crnim listama

S druge strane, predsednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine (SSSV) Milorad Mijatovi? napominje da ?e taj sindikat insistirati na tome da osim belih budu uvedene i crne liste, odnosno da javno budu objavljivana imena poslodavaca koji krše zakon, angažuju radnike na crno, ne upla?uju im doprinose, ne obezbe?uju zaštitnu opremu, ne pla?aju porez državi… On kaže da bi se, prema podacima sindikata, oko 70 odsto poslodavaca u Vojvodini moglo na?i na beloj, dok bi ostalih 30 odsto završilo na crnoj listi. Prema Mijatovi?evim re?ima, neodgovorni poslodavci su doma?i tajkuni “nastali iz kriminalnog miljea”, koji su na lake na?ine došli do velike imovine, a zatim se postavili kao da su iznad države i zakona.

– To su ovi novi poslodavci nastali u našoj nesre?noj tranziciji. Ti poslodavci smatraju da mogu sve uzeti za sebe, a da nikom nisu dužni ništa da daju. Ni državi, ni radnicima. Jer njih zanima samo da što više unaprede svoj kapital. Takvih je veoma mnogo – kaže Mijatovi?. Prema Mijatovi?evom mišljenju, bele i crne liste s imenima preduze?a odnosno poslodavaca trebalo bi da budu objavljivane preko medija. On kaže kako bi trebalo da država povoljnijim kreditima i poslovnim ponudama nagradi savesne poslodavce koji ispunjavaju sve obaveze, dugo su na tržištu, pažljivo grade svoj brend. On napominje da bi neodgovorni poslodavci s crne liste morali biti nov?ano kažnjeni.

UGS “Nezavisnost” ne razmišlja o listama

Branka Petrovi? iz Ujedinjenog granskog sindikata (UGS) “Nezavisnost” kaže za GL da sindikat nije anketirao svoje ?lanove o tome da li su za uvo?enje belih i crnih lista za poslodavce jer smatraju da za to nema potrebe. Kako kaže, poslodavce ne dele po listama, nego se prema svakom postavljaju prema tome da li poštuje obaveze prema radnicima ili ne. “Mi se kao sindikat borimo za bolja prava radnika u bilo kom kolektivu. Zanima nas samo da li poslodavac izmiruje svoje obaveze prema radnicima i državi ili ne”, rekla nam je Petrovi?eva.

Gradjanski list

Podelite ovu stranicu!