Pokrajina sa 50 miliona dinara podržala mini mlekare i mesare

12 Nov 2015

Sledeće godine brendirati tipično vojvođanske proizvode

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Branislav Bogaroški izjavio je danas da ?e ta institucija uspeti da finansira 26 mini mlekara i mesara u ovoj godini, što je bitno ne samo za gazdinstva koja ?e promeniti svoju proizvodnju, nego i za naseljena mesta u kojima ?e se ti kapaciteti otvoriti.

Bogaroški je, uo?i današnjeg uru?ivanja 26 ugovora korisnicima bespovratnih sredstava  u ukupnoj vrednosti od 50 miliona dinara, objasnio da ve? sada postoje pozitivni primeri iz prakse, gde je resorni pokrajinski sekretarijat finansirao mlekare kapaciteta od hiljadu do hiljadu i po litara mleka, a koje danas imaju proizvodnju od deset hiljada litara i mogu da pokriju potrebe za otkupom kod onih malih proizvo?a?a koji nisu interesantni velikim sistemima.

“U pitanju su, uglavnom, tradicionalni proizvodi malo višeg stepena kvaliteta i to je vrsta robe koja nedostaje našem tržištu, koja ima svoje kupce. Uveren sam da ?e slede?e godine mo?i da se uradi mnogo više po tom pitanju i da ?e se i?i u pravcu pravljenja i brendiranja tipi?no vojvo?anskih proizvoda, jer, da bi ste uopšte pri?ali o razvoju sela i ruralnom turizmu, prvo morate da ponudite nešto kvalitetno, a Vojvodina to ima. Samo treba malo truda da se ljudima pomogne i usmeri ih u dobrom pravcu”, kazao je Bogaroški.

On je ovom prilikom istakao i doprinos koji je u ovom poslu imao Poljoprivredni fakultet jer, kako je izjavio, “bez njih bi ovaj posao bio nemogu?”.

Dekan Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu Nedeljko Tica izjavio je da je ovo velika prilika kako za tu obrazovnu instituciju, tako i za poljoprivredne proizvo?a?e.

“Dodelom stimulativnih sredstava za realizaciju prera?iva?kih pogona na jednom mestu prikazujemo rezultate svih institucija, od resornog sekretarijata do Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i Instituta za prehrambene tehnologije. Pokazali smo da se ujedinjenim snagama može i u teškim okolnostima u kojima se sada nalazimo napraviti jedan krupan iskorak ka intenziviranju proizvodnje”, izjavio je Tica.

On je istakao zadovoljstvo što je Poljoprivredni fakultet pružio punu podršku realizaciji projekta kako u smislu stru?nih saveta na unapre?ivanju tehnologije, tako i u povezivanju svih proizvo?a?a kako sa Fakultetom, teko i sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!