Pokrajina daje 110 miliona dinara za poljoprivredu

17 Dec 2012

Sredstva su namenjena za vodozahvatne objekte, za prečišćavanje otpadnih voda, kao i za opremanje poljočuvarske službe

Vojvo?anski sekretarijat za poljoprivredu dodeli?e vojvo?anskim opštinama ukupno 110 miliona dinara za 209 ugovora, a sredstva su namenjena za vodozahvatne objekte, za pre?iš?avanje otpadnih voda, kao i za opremanje poljo?uvarske službe.

Ukupno 40 miliona dinara bespovratnih sredstava namenjeno je za sufinansiranje izrade projektne dokumentacije za radove na izgradnji ili rekonstrukciji vodozahvatnih objekata, kao i za pisanje projekata za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za odvo?enje i pre?iš?avanje fekalnih otpadnih voda.

Ukupno 70 miliona dinara bi?e dodeljeno za angažovanje i opremanje poljo?uvarske službe na teritoriji Vojvodine, saopštio je danas Biro za odose s javnoš?u Vlade Vojvodine.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Goran Ješi? potpisa?e u utorak u Novom Sadu ugovore sa gradona?elnicima i predsednicima opština.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!