Podunavac: Vlast temeljno razara institucije u Srbiji

13 Oct 2014

Negativno političko telo koje se porodilo u Srbiji i koje ograničava procese demokratizacije društva

Politikolog Milan Podunavac izjavio je danas da je na vlasti u Srbiji politi?ka legura koja temeljno razara pravne i politi?ke ustanove.

“To je politi?ka legura koja uvodi kolonizaciju i privatizaciju javnoga polja i ukidanja prava i sloboda gra?ana”, rekao je Podunavac u Skupštini Vojvodine na promociji knjige “Vojvo?ansko pitanje u procesu srpske tranzicije”.

Prema njegovim re?ima, to je “negativno politi?ko telo koje se porodilo u Srbiji” i koje ograni?ava procese demokratizacije društva.

Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor rekao je da u Srbiji i dan-danas postoje oni koji misle da je autonomija Vojvodine jedan od razloga za krizu u kojoj se zemlja nalazi.

On je ocenio da u Srbiji izostaje ozbiljan politi?ki dijalog o toj i mnogim drugim važnim politi?kim temama.

Autor knjige “Vojvo?ansko pitanje u procesu tranzicije” je Jovan Komši?, a o knjizi su govorili i Marijana Pajvan?i?, Radomir Li?ina i sam autor.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!