Podrži RTV: I Programski savet RTV-a pristaje na propagandu

19 Apr 2017

Programski savet RTV-a postao “još jedna karika u propagandnoj mašineriji”

Pokret Podrži RTV optužio je danas Programski savet Radio-televizije Vojvodine da ne služi javnom ve? politi?kom interesu i dodao da o tome svedo?i i neopoziva ostavka koju je na mesto predsednice Programskog saveta podnela Aleksandra ?uri? Bosni? i u kojoj je navela da je razlog za ostavku veoma neprofesionalno izveštavanje RTV-a.

“Nakon brojnih primera neprofesionalnog izveštavanja RTV-a, koje je kulminiralo prvo ignorisanjem a potom ?ak i neistinitim izveštavanjem s protesta studenata, Aleksandra ?uri? Bosni? je pokušala da upozori upravu RTV-a na obaveze prema javnom interesu i o?uvanju profesionalnih standarda. Ve?ina ?lanova tog tela odbila je, me?utim, da uputi ?ak i interno pismo Upravnom odboru i menadžmentu, zbog ?ega je ?uri? Bosni? podnela neopozivu ostavku na mesto predsednice tog tela”, naveo je Pokret Podrži RTV u saopštenju za javnost.

Taj pokret je optužio Slavicu Suboti? Braun da je izvršila pritisak na ?lanove Programskog saveta da donesu takvu odluku i naveo da ona “ve? godinu dana sedi na dve stolice – na mestu v.d. direktorke programa i ?lanice Programskog saveta”.

“Podse?amo na to da je Agencija za borbu protiv korupcije prošle godine saopštila da Suboti? Braun nije u sukobu interesa, ali da njeno obavljanje te dve funkcije ‘može da ugrozi nepristrasno vršenje javne funkcije ?lana Programskog saveta RTV-a’, što se pokazuje upravo u ovakvim situacijama”, piše u saopštenju.

Pokret Podrži RTV je podsetio ?lanove Programskog saveta da u tom telu ne zastupaju ni li?ne, ni politi?ke, ni interese menadžmenta javnog servisa, ve? interese gra?ana Vojvodine koji imaju neotu?ivo pravo da u svakom trenutku budu objektivno, istinito i pravovremeno informisani.

Ocenjuje se da ovakvim postupcima Programski savet RTV-a postaje “još jedna karika u propagandnoj mašineriji” pokrajinskog javnog servisa, iako su osnovani kako bi se starali o interesu slušalaca i gledalaca.

“Takvom odlukom, Programski savet pristao je da bude deo medijske propagande i manipulacije koju ve? punih godinu dana sprovodi pokrajinski javni servis i na taj na?in narušava ugled te ku?e i javni interes kojem je dužan da služi”, piše u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!