Podrška za formiranje lokalnih ženskih odborničkih mreža

14 mar 2015

Pokrenute inicijative i u Vršcu i Beloj Crkvi

Članice Ženske parlamentarne mreže Skupštine Vojvodine sastale su se sa odbornicama u lokalnim skupštinama u Beloj Crkvi i u Vršcu, gde su pokrenute inicijative da se formiraju ženske odborničke mreže.

Na sastancima su razmenjena iskustva i predstavljen je rad vojvođanske Ženske parlamentarne mreže, čije su članice pružile punu podršku odbornicama u formiranju lokalnih ženskih odborničkih mreža.

Naglašena je potreba zaokruživanja lokalnih mehanizama za ravnopravnost polova i njihovo umrežavanje sa drugima u cilju zajedničkog i efikasnog delovanja, a kao jedan od osnovnih zadataka ženskih odborničkih mreža istaknuta je promocija i zaštita prava žena i njihovo aktivno uključivanje u procese donošenja odluka na svim nivoima vlasti.

Na sastanku je upućen apel svim odbornicama da uzmu aktivno učešće u radu ženskih odborničkih mreža kao neformalnih i nestranačkih grupa koje zastupaju zajedničke interese žena.

Pokrajinska Ženska parlamentarna mreža, kao neformalna grupa poslanica bez obzira na pripadnost političkoj partiji deluje radi ostvarivanja načela i ciljeva koji su garant parlamentarne demokratije, vladavine prava i ljudskih sloboda. Ona se u okviru svojih programskih ciljeva bavi pružanjem podrške ženama u ostvarivanju zakonskih prava, izmenama zakonske regulative i donošenja novih zakona u oblasti obrazovanja, zdravstva, ekonomskog osnaživanja žena i borbe protiv nasilja u porodici.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!