Podrška i kritika za Zapadni Balkan

14 sep 2012

Evropski parlament podržava evropsku perspektivu regiona, ali je zabrinut zbog političke nestabilnosti, korupcije i nerešenih bilateralnih pitanja. Od EU se zahteva snažnije angažovanje i oživljavanje procesa proširenja

Evropski parlament sa zasedanja u Strazburu još jednom je poslao svoju podršku ubrzanju pristupnog procesa Zapadnog Balkana. Rezolucijom koju su usvojili evropski parlamentarci, a na osnovu godišnjeg izveštaja o zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici EU, podržana je strategija EU kada je Zapadni Balkan u pitanju, uključujući i perspektivu proširenja, promovisanje demokratije, stabilizaciju, mirno rešavanje konflikata i socijalno-ekonomsku modernizaciju zemalja ponaosob i regiona u celini.

Istovremeno Evropski parlament podvlači i svoju zabrinutost zbog, kako se navodi, političke nestabilnosti, institucionalnih slabosti, široko rasprostranjene korupcije, organizovanog kriminala i nerešenih regionalnih i bilateralnih pitanja na Zapadnom Balkanu. Sve to, prema Rezoluciji Evropskog parlamenta, ometa napredak nekih zemalja regiona na putu evrointegracija. Parlament zato poziva EU da se integracionim procesom regiona pozabavi energičnije, u skladu sa Poveljom UN, i da ojača svoju centralnu ulogu na zapadnom Balkanu.

Zapadni Balkan kao strateški prioritet EU

Poslednjom rezolucijom Evropski parlament nastavio je da pruža podršku proširenju EU na sve evropske zemlje koje poštuju i promovišu evropske vrednosti i koje su sposobne da ispune zacrtane kriterijume proširenja. Takođe se poručuje da EU mora da fokusira svoja sredstva na strateške prioritete, počevši od onih u „najbližim“, u šta spadaju zemlje u procesu proširenja.

U svom godišnjem izveštaju o spoljnoj politici i bezbednosti EU, šefica evropske diplomatije Ketrin Ešton podvukla je evropsko angažovanje u pomoći zemljama Zapadnog Balkana koje se suočavaju sa velikim izazovima. BiH je uzela kao primer zemlje gde EU pokušava da izgradi „sveobuhvatni pristup“: „Radimo sa mnogim zemljama koje su angažovane u BiH i sa svim liderima koji moraju da pokrenu Vladu unapred“, izjavila je Eštonova na zasedanju Evropskog parlamenta u Strazburu.

Angažman u dijalogu Srbije i Kosova

Pored insistiranja na vladavini prava, ekonomskom razvoju i slobodi izražavanja, u Evropskom parlamentu kažu da je od osnovne važnosti da politika EU u regionu, koji je u skorijoj istoriji bio poprište međuetničkih oružanih sukoba, promoviše toleranciju, poštovanje prava manjina, dobrosusedske odnose i regionalnu saradnju: „Na sastancima sa premijerom Tačijem, predsednikom Nikolićem i premijerom Dačićem rekla sam da ću se lično angažovati na napretku dijaloga. Ali i oni moraju da se obavežu da zaista žele da dođe do napretka. To će pomoći narodu čiji je svakodnevni život težak u uslovima tenzija i izazova na tom području“, poručila je Eštonova.

Evropski parlamentarci u poslednjoj Rezoluciji o spoljnoj politici i bezbednosti EU pozdravili su i rekonfiguraciju Euleksa na Kosovu, uz očekivanje da njegova puna operativnost obuhvati i Sever i pojača borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

(Marina Maksimović, Deutsche Welle)

Podelite ovu stranicu!