Počelo suđenje bivšem pokrajinskom sekretaru za obrazovanje

30 Sep 2008

Bivši

Bivši vojvo?anski sekretar za obrazovanje i kulturu Zoltan Bunjik negirao je danas sve navode optužnice koja ga tereti da je zloupotrebom službenog položaja oštetio pokrajinu za 8,9 miliona dinara. Bunjik je na po?etku su?enja u Okružnom sudu u Novom Sadu rekao da nije kriv ni po jednoj ta?ki optužnice, odnosno da nije zbloupotrebio službeni položaj, niti je omogu?io sticanje imovinske koristi sebi ili drugim osobama.
Bunjika optužnica tereti da je od avgusta do kraja decembra 2002. delio novac školama u Vojvodini za popravku i održavanje, a da one nisu dostavljale potrebnu dokumentaciju i zapisnike o odabiru najpovoljnije ponude izvo?a?a radova. Prema navodima optužnice, Bunjik je i sam prihvatao izvo?a?e radova i dodeljivao ih školama, iako su škole imale povoljnije ponude. Izabrani izvo?a?i napla?ivali su usluge preko budžeta Vojvodine po znatno nepovoljnijim cenama, iako njihova stru?nost i registracija delatnosti koju je trebalo da obavljaju nisu proveravani.
Bunjik, koji trenutno obavlja funkciju zamenika gradona?lenika Novog Sada i funkcioner je Saveza vojvo?anskih Ma?ara, danas je ponovio da je sve ura?eno u skladu s planom i kriterijumima raspodele sredstava, da su ustanove dostavljale predra?un radova, a sekretarijat odre?ivao orijentacioni iznos novca. On je danas optužnicu doveo u vezu i sa, kako je rekao, spletkama koje su mu namestili Demokratska stranka Srbije i Bezbedonosno-informativna agencija, a kao motiv za podizanje optužnice nije isklju?io ni njegovu nacionalnu pripadnost.
Za krivi?no delo zloupotrebe službenog položaja u produženju kojim se drugim osobama pribavi imovinska korist preko milion i po dinara predvi?ena je kazna od dve do 12 godina zatvora. Su?enje se nastavlja sutra.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!