Počela obnova kuće bana Jelačića u Petrovaradinu

23 Mar 2012

Jelačićeva rodna kuća sagrađena je 1745. i smatra se jednom od najlepših baroknih građevina u Podgrađu Petrovaradinske tvrđave

U Petrovaradinu je danas po?ela obnova rodne ku?e hrvatskog bana Josipa Jela?i?a, koja se smatra jednom od najlepših baroknih gra?evina u Podgra?u Petrovaradinske tvr?ave.

Obnovu ku?e, sa koje se pre dve sedmice obrušio deo fasade, finansira Grad Novi Sad, a radove nadzire Zavod za zaštitu spomenika culture Novog Sada.

Kako su najavili stru?njaci iz Zavoda, bi?e ura?ena popravka ošte?enog dela krovne konstrukcije, crepa, potkrovlja i deo fasade.

Rodna ku?a bana Josipa Jela?i?a ošte?ena je po?etkom marta usled topljenja snega, a u Zavodu za zaštitu spomenika kulture, pod ?ijom je zaštitom ova ku?a, tada  je novinarima re?eno da nemaju novca a ni obavezu da saniraju štetu.

Oni su objasnili da bi o ku?i trebalo da brinu njeni stanari i korisnici prostora.

Jela?i?eva rodna ku?a sagra?ena je 1745. i smatra se jednom od najlepših baroknih gra?evina u Podgra?u Petrovaradinske tvr?ave.

Podgra?e obiluje sli?nim lepim gra?evinama, koje su uglavnom zapuštene i propadaju.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!