Počela evakuacija u Sremskoj Mitrovici

17 May 2014

Spisak ulica u Mitrovici i Laćarku koje je potrebno evakuisati

Krizni štab u Sremskoj Mitrovici doneo je odluku o pokretanju preventivne evakuacije stanovnika kriti?nih ulica u to gradu i u susednom mestu La?arak.

“Napominjemo da je u pitanju preventivna evakuacija koja ?e gra?anima omogu?iti da u miru napuste svoje domove. O mestima gde ?e biti evakuisani gra?ani ?e informaciju dobiti direktno od policajaca. Molimo vas da bez panike napustite svoje domove i pratite uputstva policajaca”, navodi se u saopštenju za javnost Kriznog štaba.

Dodaje se da ?e se nastaviti sa odbranom od poplava i podizanjem ve?ih i ja?ih nasipa.

Spisak ulica predvi?enih za evakuaciju može se prona?i na društvenoj mreži Fejsbuk (Facebook), na stranici “Sremska Mitrovica/Štab za odbranu od poplava”.

KRITI?NE ULICE KOJE JE NEOPHODNO EVAKUISATI
LA?ARAK V: CERSKA, FILIPA VIŠNJI?A,LJUBOMIRA PAVKOVA KIKE,

MA?VANSKA, NIKOLE TESLE, SAVKE PAVI?, VARDINA , ŽELEZNI?KA

LA?ARAK VI: 20. JULI, 8. MARTA, NJEGOŠEVA, RADNI?KA, SAVSKA,

VAŠARSKA

SAVA I: BAJANOVA, DIMITRIJA FRUŠI?A, FILIPA VIŠNJI?A), JOVANKE

GABOŠAC, JOVICE TRAJKOVI?, MALI SOKAK, POSAVSKA, RADOJKE

VITASOVI?, SAVE, SOGI?A KUSE, STEVANA SREMCA, VODNA, VOJISLAVA

ILI?A, VLADIKE NIKOLAJA

SAVA II: DIMITRIJA PULJEVI?A, IGNJATA JUNGa, KUZMINSKA,

LEGETSKA, MATOŠEVA, SAVSKA,ZMAJ JOVINA

SAVA III: MARKO PERI?IN. MARSILIJEVA, TIMO?KE DIVIZIJE

SAVA IV:  BELI BREG, FILIPA VIŠNJI?A JALIJSKA, JALIJSKA ?ETVRTA,

JALIJSKA DRUGA, JALIJSKA PRVA, JALIJSKA TRE?A, VOJVODE STEPE

CENTAR I: DR. ILIJE BAJI?A, ?URE JAKŠI?A, ILARIONA RUVARCA,

JEVREMA VIDI?A, MUZEJSKA, PAROBRODSKA, RIBARSKA OBALA, SVETOG

SAVE, SVETOZARA MILETI?A, TRG SVETOG STEFANA

ZANATLIJSKA

CENTAR II i III:

BRANKA RADI?EVI?A

DEKANSKE BAŠTE

DOSITEJEVA

PROMENADA

VODNA

ZMAJ JOVINA

CENTAR IV

28. MARTA

GORANA KOVA?I?A

JUPITEROVA

MASARIKOVA

NOVI ŠOR

PIVARSKA

PUŠKINOVA

STARI ŠOR

SVETLA

SE?ER SOKAK

TRG NIKOLE PAŠI?A

TRG SOLARSKI

VUKA KARADŽI?A

ŽITNI TRG

ŽRTAVA FAŠIZMA

29. NOVEMBAR I

AURELIJANOVA

BULEVAR KONSTANTINA VELIKOG

DUDARA

?URE DANI?I?A

KOSOVKE DEVOJKE

LAZE KOSTI?A

MA?VANSKA

MAJEVI?KA

MILANA ŠKRGI?A

MITE KOSTI?E

RADNI?KA

RADNI?KO IGRALIŠTE

STEVANA BEŠEVI?A

USTANI?KA

VODOVODNA

29. NOVEMBAR II

BOSUTSKI PUT

SAVSKI CVET

STARI MOST

Pajti?: Nema razloga za paniku u Sremskoj Mitrovici, ne želimo da se ponovi Obrenovac  

Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti? poru?io je danas gra?anima Sremske Mitrovice da nema razloga za paniku i dodao da je evakuacija pojedinih delova toga grada pre svega preventivna.

“Evakuacija se preduzima da ne bi došlo do tragedije do koje je došlo u Obrenovcu. Želimo apsolutno da sa?uvamo svaki život, da delujemo preventivno”, poru?io je Pajti? u saopštenju za javnost.

On je pozvao dobrovoljce koji žele da pomognu u odbrani Mitrovice od poplava da do?u u taj grad i da se prijave u zgradi opštine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!