Pobjeda za rodnu ravnopravnost u dječjim knjigama

03 May 2015

Izdavačka je kuća maknula oznake "za djevojčice" i "za dječake" s knjiga u svojoj online ponudi i obećala da više neće objavljivati knjige namijenjene određenom spolu

Osmogodišnja djevoj?ica odnijela je pobjedu za rodnu ravnopravnost u dje?jim knjigama nakon što je velika izdava?ka ku?a pristala prestati ozna?avati knjige “za djevoj?ice” i “za dje?ake”, nakon njene peticije.

Elsi, koja želi biti paleontologinja kada odraste, zasmetalo je kada je vidjela uzbudljivu knjigu o piratima ozna?enu “za dje?ake” u katalogu kojim se promovirao sajam knjiga u njenoj školi. Nakon što joj je majka Leone rekla da se “prestane žaliti i u?ini nešto”, djevoj?ica je pokrenula peticiju koju je potpisalo 80 njenih prijatelja/ica i u?itelja/ica u školi i koju je potom proslijedila izdava?koj ku?i.

Zahvaljuju?i tome, izdava?ka je ku?a maknula oznake “za djevoj?ice” i “za dje?ake” s knjiga u svojoj online ponudi i obe?ala da više ne?e objavljivati knjige namijenjene odre?enom spolu.

“Djevoj?icama se možda ne svi?aju stvari koje su ozna?ene za njih, možda bi baš htjele knjige o ?udovištima koje su namijenjene dje?acima. Knjige bi trebale biti za sve jer svi/e volimo razli?ite stvari. Ako kažete djevoj?ici da ne može imati neku knjigu koja joj se svi?a, kada odraste, može se osje?ati usamljeno jer ?e misliti da sve druge djevoj?ice vole slatko, ruži?asto i princeze, a jedino ona ne”, rekla je Els.

Elsina majka, Leone, rekla je da je iznimno ponosna na svoju k?er i zadovoljna što ju je uspjela nau?iti da “ako progovoriš o stvarima koje ti se ne svi?aju, možeš nešto promijeniti”.

Jess Day, iz Let Toys be Toys kampanje, organizirane od strane roditelja kojima je bilo dosta toga da se igra?ke dijele po rodnim linijama, kontaktirala je izdava?ku ku?u kako bi je obavijestila o peticiji. “Jednostavno nije u redu govoriti djeci da djevoj?ice i dje?aci moraju voljeti razli?ite stvari”, dodaje.

U izjavi, izdava?ka ku?a navodi da ?e preurediti web stranicu i više ne?e objavljivati ništa novo ozna?eno posebno za oba spola. “Cijenimo to da je svako dijete druga?ije i da ima pravo izabrati knjigu koja mu/joj se svi?a”, kažu.

(Libela)

Podelite ovu stranicu!