Po mađarski pasoš u Beograd

04 Jan 2012

Konzularno odeljenje Ambasade Mađarske u Beogradu počelo je da prima zahteve za izdavanje mađarskih pasoša

Konzularno odeljenje Ambasade Ma?arske u Beogradu po?elo je da prima zahteve za izdavanje ma?arskih pasoša – izjavio je za „Ma?ar so“ glavni konzul Mikloš Ritec. Imaju?i u vidu veliku zainteresovanost za dobijanje ma?arske putne isprave me?u gra?anima koji su prema pojednostavljenom postupku dobili ma?arsko državljanstvo, oni koji žele da podnesu odgovaraju?i zahtev u konzularnom odeljenju ma?arske ambasade u Beogadu treba unapred da telefonski zakažu termin. Po predaji zahteva, ma?arski pasoši ?e biti uru?eni u roku od oko 2-3 nedelje.

Tokom novembra je konzularno odeljenje Ambasade Ma?arske tehni?ki opremljeno za izimanje podataka za biometrijske pasoše, a u decembru je testiran kapacitet opreme, kada je ve? i izdat ograni?en broj ma?arskih pasoša.  Prema tarifi koja važi od 1. januara, ina?e, za izdavanje ma?arske putne isprave oni izme?u 18-70 godina starosti treba da plate 45 evra za pasoš koji se izdaje na pet godina, a 66 evra za pasoš koji važi deset godina. Podnosioci zahteva ispod 18 i preko 70 godina starosti za izdavanje pasoša treba da plate 28 evra.

(Ma?ar so)

Podelite ovu stranicu!