Platforma o finansiranju pred poslanicima 8. novembra

31 Oct 2013

Konačno postignut dogovor u vladajućoj koaliciji u Skupštini Vojvodine

Vladaju?a pokrajinska koalicija postigla je sporazum o Platformi za finanisiranje Vojvodine, koja bi trebalo da bude osnov za izradu zakona o finansiranju nadležnosti Vojvodine, a taj dokument ?e se pred poslanicima pokrajinskog parlamenta na?i 8. novembra.

Pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman kazao je za Radio-televiziju Vojvodine (RTV) da je re? o tekstu koji je prvobitno pripremio tim eksperata, koje je angažovao predsednik vojvo?anskog parlamenta Ištvan Pastor, te da je on naknadno dora?ivan u unutarkoalicionim dogovorima koji su vo?eni prethodnih dana.

Radoman je kazao da ?e nakon usvajanja Platforme u Novom Sadu, dokument biti upu?en republi?kim vlastima.

Prema njegovim re?ima, tekst Platforme je uskla?en sa Ustavom Srbije i zasniva se na ustavnom minimumu od sedam procenata za formiranje pokrajinskog budžeta.

Osim toga, dokument predlaže i da pokrajinski organi samostalno ubiraju prihode na teritoriji Vojvodine do tog iznosa za svoj budžet, a da ostala sredstva proslede republi?kom budžetu.

Radoman je dodao da do sada nije uspostavljena komunikacija izme?u pokrajinske vlasti i novog ministra finanisija u vezi sa ovim pitanjem, uprkos, kako je naveo, brojnim pokušajima.

“Nažalost, nismo ni imali priliku da o ovoj temi razgovaramo sa resornim ministrom, jer nismo uspeli da ostvarimo kontakt, iako smo to pokušavali”, naveo je on.

Opozicione stranke u Skupštini Vojvodine pozvane su da amandmanima uti?u na tekst platforme, a šef poslani?ke grupe Srpske napredne stranke Predrag Matejin za RTV je rekao da je “predlog platforme za njih neprihvatljiv”.

Kako se navodi, ako se do kraja novembra Platforma ne na?e u Skupštini Srbije, alternativni predlog bi?e da se na osnovu njenih odredaba u Vladi Vojvodine napiše predlog zakona i od Skupštine zatraži da pokrene zakonodavnu inicijativu u republi?kom parlamentu.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!