Pismo podrške građanima Zrenjanina

07 Oct 2014

Istaknuti Zrenjaninci podržali sugrađane u protestu protiv postavljanja splava

Grupa poznatih gra?ana koji su ro?eni u Zrenjaninu ili su nekada živeli u tom gradu uputili su pismo podrške gra?anskoj inicijativi protiv postavljanja splavova na zrenjaninskim jezerima.

U pismu koje su potpisali novinarke Danica Vu?eni? i Olivera Kova?evi?, glumci Nada Šargin, Vlada Aleksi?, Branimir Brstina, Sanja Risti?-Krajnov, Bojan Žirovi?, pedagoškinja i producentkinja Olivera Balaševi?, rediteljka Sanja Mitrovi? i scenograf Miodrag Taba?ki, isti?e se da sa na taj na?in izražava “minimum gra?anske solidarnosti” sa gra?anima Zrenjanina.

Istaknuti Zrenjaninci su naveli da i da podržavaju svojevrsnu borbu “Davida protiv Golijata”, odnosno borbu za interese i potrebe gra?anina, a ne za “sitne partijske i poslovne interese”.

Gra?ani zrenjaninskog naselja Mala Amerika i dalje svaku no? dežuraju pored jezera, protive?i se postavljaju splava.

Oni su podneli i tužbe protiv odgovornih lica, a prošle nedelje su spre?ili pokušaj ogra?ivanja dela jezera u tri sata ujutro.

“To je ?ist dokaz da je mogu?e suprotstaviti se korupciji, pohlepi i nemaru. Gradske vlasti su u po?etku bile arogantne a kako vreme odmi?e njihova samouverenost popušta pod zdravorazumskim pritiskom angažovanih pojedinaca koji ve? preko mesec dana svojim telima brane pristup i uzurpiranje gradskog jezera”, navodi se u pismu koje im je upu?eno kao podrška.

U njemu se ocenjuje i da gra?ani Zrenjanina kroz proteste i pokušaje da se problem reši kroz institucije sistema pokazuju šta je pravi odgovor na kvazi politiku koja se “valja” Zrenjaninom.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!