Petrović: Za nijednog nezaposlenog doktora nauka u Vojvodini

08 Oct 2014

U Vojvodini 24 nezaposlena doktora nauka

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj Dragoslav Petrovi? na današnjoj konferenciji za novinare održanoj povodom otvaranja konkursa za nezaposlene doktore nauka sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, rekao je da su o?ekivani rezultati ove aktivnosti da nijedno lice sa zvanjem doktora nauka ne može biti nezaposleno u Vojvodini.

Petrovi? je kazao da na evidenciji  Nacionalne službe za zapošljavanje, na nivou Pokrajine, ima 24 nezaposlena doktora nauka.

“Me?u nezaposlenima dominiraju doktori ekonomskih nauka, ?ak pet, dok su ravnomerno raspore?eni u širokom spektru doktori nauka iz razli?itih oblasti. Pokrajina je obezbedila 30 miliona dinara da se u narednih godinu dana pruži šansa kroz odgovaraju?e projekte, time što ?e biti finansirani sa neto zaradom od 65,7 hiljada dinara, što odgovara prose?nom iznosu koji propisuje Ministarstvo obrazovanja i nauke na nivou Republike za docenta odnosno nau?nog saradnika”, rekao je Petrovi?.

Konkurs, odnosno javni poziv za nezaposlene doktore nauka, bi?e objavljen u petak, 10. oktobra u “Politici”, “Službenom listu APV, i na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj i traja?e do kraja oktobra, saopšteno je iz Biroa za informisanje Pokrajinske vlade.

Za realizaciju konkursa u pokrajinskom budžetu, dodaje se, obezbe?ena su sredstva da se preko nau?nih instituta, Univerziteta u Novom Sadu i nau?nih jedinica sa teritorije AP Vojvodine obezbedi prilika za sva lica sa zvanjem doktora nauka, da iskažu svoje potencijale i kreativne sposobnosti u najužoj oblasti svog stru?nog usmerenja.

“Pravo na prvu šansu” realizuje se kao nastavak akcije Pokrajinske vlade da angažuje nezaposlena lica sa najvišim nau?nim zvanjima na projektima iz njihovih stru?nih oblasti. Tokom prve faze te akcije, koja je realizovana pre dve godine, na konkurs je prijavljeno 29 projekata i odobreno 26 sa isto toliko kandidata.

“Posle dve godine, moram da konstatujem da možemo biti zadovoljni rezultatima. Ve? tokom prve godine, pet kandidata  su nau?ne institucije primile u radni odnose, a nakon isteka godinu dana, još devet se zaposlilo. Možemo re?i da smo u okviru ove akcije uspeli da 60 odsto doktora nauka  bude najdirektnije angažovano u svojoj struci u okviru visokoobrazovnih nau?nih institucija”, rekao je Petrovi?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!