Petrović: Neće biti suštinskih promena statuta

06 Feb 2009

Šef poslani?ke grupe “Za evropsku Vojvodinu” u pokrajinskom parlamentu i funkcioner Demokratske str…

dragoslav-petrovic.jpgŠef poslani?ke grupe “Za evropsku Vojvodinu” u pokrajinskom parlamentu i funkcioner Demokratske stranke Dragoslav Petrovi? izjavio je da su izmene predloženog vojvo?anskog statuta “izvesne”, ali da one ne?e promeniti “suštinsko opredeljenje” najvišeg pravnog akta Pokrajine.
On je našem listu kazao da ?e promene biti “terminološke priorode”, te potvrdio da ?e se te promene desiti u odredbama vezanim za me?uregionalnu saradnju Pokrajine, odnosno da ?e, umesto “me?unarodnih ugovora” Pokrajina mo?i sklapati “me?uregionalne sporazume”. Naveo je i da se, uz to, može o?ekivati “još terminoloških usaglašavanja” statuta s prate?im zakonom kojim ?e Vojvodini biti prenete ustavne nadležnosti.
– Prihvatljive su samo tehni?ke i terminološke korekcije na statutu, koje ne bi smele da promene suštinu predloženog akta izglasanog ogromnom ve?inom u Skupštini Vojvodine – istakao je Petrovi?.
Dodao je da ne može licitirati drugim primerima koji ?e biti korigovani u tekstu statuta, jer još uvek nije formulisan ni kona?ni predlog zakona o nadležnostima. On je kazao da u ovom trenutku ne postoji primedba vezana za novu terminologiju u statutu kad je re? o promeni naziva Izvršnog ve?a APV u pokrajinsku vladu, što je, ina?e, jedno od rešenja statuta koje je bilo najoštrije kritikovano iz redova opozicije pre nego što je taj kat usvojen u Skupštini Vojvodine.
– Tek kad bude pripremljen zakon o naadležnostima, vide?e se o kojim sve izmenama ?e biti re?i. Trenutno mogu re?i samo da je izvesno da ?e biti razli?itih rešenja u ova dva akta koja moraju biti usaglašena tako što ?e se statut korigovati u pokrajinskom parlamentu – naveo je Petrovi?.
On o?ekuje da bi tekst zakona o nadležnostima mogao biti usaglašen sa svim republi?kim ministarstvima tokom naredne nedelje.
Petrovi? kaže da ?e od dinamike kojom se u Republi?koj vladi bude utvrdio predlog zakona o nadležnostima APV zavisiti i kad ?e pokrajinski parlament odlu?ivati o korekciji statuta. On o?ekuje da bi se to moglo desiti do kraja februara, kako bi u martu oba akta mogla biti upu?ena u proceduru Skupštine Srbije.
Povodom najava da bi vojvo?anska skupština mogla biti formalni predlaga? i zakona o nadležnostima, Petrovi? je rekao da ta mogu?nost pravno postoji, ali da je malo verovatna.
– O?ekujem da ?e ipak taj predlog zakona pote?i iz Vlade Srbije. Mislim da bi to bio i efikasniji put za izglasavanje i tog zakona i statuta Vojvodine – ocenio je Petrovi?.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!