PETAR PETROVIĆ: Dnevnik guše dugovi

30 Oct 2015

Svi, ?esto trapavi pokušaji vlasti još od pre deceniju i po da se AD Dnevnik izvede na dobar privredni?ki put, pali su u…

Svi, ?esto trapavi pokušaji vlasti još od pre deceniju i po da se AD Dnevnik izvede na dobar privredni?ki put, pali su u blato minule srede kada ni tre?i, silom iznu?eni (ili iskukani) pokušaj tre?e javne prodaje, ovog nekada izdava?kog i grafi?kog giganta – nije uspeo. Za tre?inu cene od prvobitno projektovanih 7,4 miliona dinara nije bilo kandidata, niti u Agenciji za privatizaciju koverta koji bi nudio, ako ne zelenu granu, ono bar minimim šanse da opstanu listovi Neven i Mali Neven, Dobro jutro, Poljopivrednik… Onih kojih nema na ovom spisku prethodno su završili i u ste?aju.

Sa ovakvim finalom, ostatku preduze?a se možda sprema sli?na sudbina jer je, koliko je poznato, za polovinu novembra spreman predste?ajni postupak koji bi trebalo da podmiri poverioce što su AD Dnevniku davali mahom repromaterijal i usluge na re? i bez pravih garancija da ?e sve to ikada biti i napla?eno. Mesta i za krivi?nu odgovornost svakako ima za one koji su taj novac trošili, ali i za one koji su zamajavali, obe?avali bez pokri?a, lagali kako je preduze?e potrebno novoj, sadašnjoj lokalnoj vlasti i, svakako, onoj koja sledi Vojvodini na skorašnjim izborima na prole?e. I razume se, teškog bolesnika držali na infuzijama kalorijama za grejanje, kilovatima, karticama za Štrand, ponekom polovinom plate od pre ?etiri meseca.

Besmislena rasprava o budu?nosti AD Dnevnik mogla bi da krene u dva pravca, od kojih niti jedan ne donosi fizi?ko i mentalno zdravlje duboko bolesnim i moralno posrnulim izdanjima, a bogami i ljudima.

Mnogi su se zaradovali da ?e posle pateti?nog pisma direktora AD sa sve podse?anjima na slavnu antifašisti?ku borbu, nebeske tiraže, slavna imena koja su u ku?i radila, država pristati na još jedan krug privatizacije. To se i dogodilo, jer više nije bila nikakva tajna i nije trebalo imati tre?e oko i shvatiti da ni od toga ne?e biti ništa. Jer, sem nekretnine, druge ma?ke u džaku nije bilo. A, na drugoj strani, država je sve ?inila omiljenoj »Politici« i potrošila javni kredit. Dnevnik je ipak suviše sitan zalogaj za još jednu afericu.

Zakon nalaže da se u ovakvim slu?ajevima država mora do 31. oktobra odre?i vlasništva i podeliti ga zaposlenima, onima koji su se penzionisali, ?lanovima povezanih društava…. Pod usulovom da nisu svojevremeno naseli na Dinki?evo obe?anje od 1.000 eura po stanovniku i upisali akcije NISa (dividenda oko 400 dinara), Telekoma, Aerodroma… Njima ne?e pripasti ni dinara, osim ako se u vrhu vlasti, po ko zna koji put, odreknu zakonskih principa i nekakvim lex specialisom odlu?e druga?ije. Ali, taman i da bude tako, brojni i skupi poverioci pojavi?e se pred ste?ajnim upravnikom i sudom sa svojim zahtevima za vra?anje dugova uz debele kamate. Otuda nije realno o?ekivati ni »afericu« .

Šta ?e ostati radnicima, to sada niko ne zna, ali je dobar primer državne široke ruke slu?aj Vranja, gde je u izdava?koj ku?i u ste?aju radnicimapodeljena tek tre?ina onoga što im pripada. To je zbog toga sto RTV Vranje nije ni krenulo u proces privatizacije, a trebalo bi da zaposlenima u Dnevniku po zakonu pripadnu sve besplatne akcije, ali vide?emo. Sudbina zaposlenih u AD Dnevnik« je jasna. Prema nezvani?nim podacima, uz dug od oko 200 miliona dinara dobavlja?ima za, pre svega, papir, plo?e, boje, usluge … tu je i ogroman dug od 50 milona dinara prema Poreskoj upravi, koja ra?un AD Dnevnik ve? dugo blokira.

?ekaju?i arapske pare

Kada se SNS povezala sa »zdravim« snagama u Štampariji AD Dnevnik (to je jedini novosadski kolektiv koji je javno podržao ondašnji fijasko miting naprednjaka u aprilu), i rukovo?enje ku?om prepustila ne više tako omiljenoj Tre?oj Srbiji, koza?ka ve?ina je odlu?ila da odbije pokrajinski program i novac. Predstavnik grada Miroje Jovanovi? je tada, usred sednice, izjavio da je upravo u telefonskom razgovoru takav pravac »razvoja« odobrio Aleksandar Vu?i? a da ?e novac za zgradu sti?i od Arapa.
Pljuštala su obe?anja, kao i ono gradsko da ?e »Dnevniku« kupiti novu štamparsku mašinu te da s toga treba odbiti ponudu Pokrajine da se zajedno s »Forumom« podigne novi zajedni?ki pogon potpuno dovoljan za sve vojvo?anske potrebe. Predstavnik republi?kog kapitala Bratibor Jovi?i? ?utao je kao zaliven. Kanda je sve to onda prvi put ?uo.

I ostali poverioci uglas zahtevaju ste?aj kako bi došli do svojeg novca nastalog prodajom imovine, pravnog lica, izdanja, udela… ?ini sa da za deobu zaposlenima i penzionerima (shodno godinama staža provedenih u AD) ne?e ostati skoro ništa. D(r)ugovi su skoro sve pojeli, a verovatno i više od toga.

Neko od poverilaca prihvati?e se i 40 odsto akcija Dnevnik Vojvodina presa (izdava? lista »Dnevnik«) i uz nešto imovine, eto dobre prilike da se pokrene novi dnevni list. Takvi ve? njuše oko suda. Tradiciju treba zaboraviti što ?e posebno prijati onima koji su se u ratna i ova vremena našli na stubovima profesionalnog srama. Ali, o tome uskoro kada na red do?e rašomonijada sa vlasništvom nad listom »Dnevnik« koja se gubi negde izme?u Nema?ke, Bogi?evi?a u srbijanskim kazamatima, Rodi?a, Beograda, Moskve, nepostoje?eg »Tusonija« sa Kipra …Ta komedija sledi, najverovatnije, u poznu jesen sa tužnim krajem.

Nejasno je i dalje (ako se imaju na umu samo poštene namere) zašto je uopšte bio potreban tre?i krug privatizacije! I posle drugog neuspešnog kruga postojala je dobra i poštena mogu?nost da se akcije podele zaposlenima. Mada je njima ve? ozbiljna muka od deoba akcija u evrima i rubljama, skoro polugodišnjih kašnjenja polovina plata, ukidanja skoro svih socijalnih povlastica… Razume se, dobili bi na grba?u i sve višemilionske dugove što i nije tako strašno ako bi bilo pameti: kada bi se deo imovine podao po realnoj ceni, vlasnici akcija bili bi u prilici da izaberu i postave rukovodstvo koje bi štitilo njihove interese. Ovako, to je radio neko drugi za svoj, ali i tu? ra?un.

Još re?-dve o prokockanim šansama. Svojevremeno, posle pu?a u Novom Sadu kada su na vlast došli naprednjaci mimo bira?ke volje, na jednoj »koza?koj« skupštini akcionara je protivzakonito izra?unato da ve?inski paket akcija imaju naprednjaci u Republici, Zavod za tržište rada, Grad Novi Sad i još neke lokalne samouprave pod upravom SNS. Sabiranjem baba i žaba, iz ve?inskog vlasništva je istisnuta AP Vojvodina koja je u tom trenutku imala u budžetu 150 miliona dinara za restrukturiranje AD Dnevnik i program odobren od najviših organa Agencije za privatizaciju. Uz podrsku radnika Štamparije i bez velikog uzbu?enja u Banovini.

 

Podelite ovu stranicu!