Peta strana sveta: PRIČA!

23 Jun 2010

Na peti međunarodni festival kratke priče Kikinda short dolazi dvadeset i petoro prevashodno mlađih pisaca iz sedamnaest zemalja. Između ostalih tu su Petina Gapa, ovogodišnja dobitnica Gardijanove nagrade, Krejg Tejlor, kanadski autor koji piše za Indipendent i Njujork Tajms, kao i Gustav Murin, slovački pisac koji je preveden na čak na 36 jezika

Od 30. juna do 3. jula 2010. u Kikindi i Beogradu održa?e se peti me?unarodni festival kratke pri?e Kikinda short. Kako najavljuju organizatori, ovo ?e biti najkvalitetniji festival do sada. Na festival dolazi dvadeset i petoro prevashodno mla?ih pisaca iz sedamnaest zemalja. Izme?u ostalih tu su Petina Gapa, ovogodišnja dobitnica Gardijanove nagrade, Krejg Tejlor, kanadski autor koji piše za Indipendent i Njujork Tajms, kao i Gustav Murin, slova?ki pisac koji je preveden na ?ak na 36 jezika.
Zemlja-specijalni gost je Holandija i nju predstavljaju Martje Vortel, Saneke van Hasel koja je i organizator festivala kratke pri?e u Amsterdamu te Ton Rozeman, glavni urednik holandskog sajta posve?enog kratkoj prozi ShortStory.nu
Nema?ku proznu scenu zastupa?e Maike Vetcel, autorka koja je ubrojana me?u sto najperspektivnijih pisaca nema?ke pre nego što je objavila knjigu. Da su procene bile ta?ne, govori podatak da su po objavljivanju njene dve knjige kratkih pri?a višestruko nagra?ivane a jedna od njih je objavljena i na engleskom jeziku u ?uvenoj izdava?koj ku?i Fejber i Fejber. “Volim da pišem o neverovatnim stvarima kao što su one koje se dese kad neko kaže “Volim te”, ili o skvoterima u porodici. Tom temom se bavim u svojoj pri?i “Poslednji vitez” koju ?u ?itati u Kikindi.”, kaže Vetcelova i dodaje da je za kikindski festival ?ula u Nema?koj: ” U književnim krugovima u Berlinu kruže glasine da se u Srbiji svake godine ?itaju kratke pri?e dok se ljudi neverovatno zabavljaju. Drago mi je da ?u ove godine biti deo toga.”
Da su rekacije sli?ne i kod ostalih autora, potvr?uje i Sr?an Papi?, koordinator projekta: “Zaista smo uspeli da napravimo respektabilan festival za ovih pet godina. Kontaktiraju nas urednici izdava?kih ku?a kao što su Blumzberi ili Fejber i Fejber i pitaju nas da li bismo prihvatili njihove autore. Za jedno malo mesto kao što je Kikinda je zaista velika ?ast da bude poznato u najeminentnijim književnim krugovima, da ljudi u Londonu, Berlinu ili Njujorku znaju šta se ovde dešava i što je najvažnije – žele rado da ga posete.”
Pored navedenih autora, na festivalu nastupaju još Andrea Štift, Kornelia Travni?ek (Austrija), Muharem Bazdulj (Bosna i Hercegovina), Emanuil A. Vidinski (Bugarska), Antonija Novakovi?, Alen Kapidži? (Hrvatska), Lars Frost (Danska), Kristos Asteriou (Gr?ka), Oršoja Ben?ik, Laslo Kiš (Ma?arska), Vladimir Martinovski (Makedonija), Radu Pavel Geo (Rumunija), Gustav Murin (Slova?ka), Matjaž Brulc (Slovenija), Santjago Pahares (Španija), Aleksandar Gatalica, Miloš Ili?, Miloš Krneta (Srbija), Luis Krofts, Krejg Tejlor (Velika Britanija) i Petina Gapa (Zimbabve).
Osim ?itanja, planirano je i održavanje okruglog stola na temu “Kako objaviti u inostranstvu?”. Namera organizatora je da iskoriste iskustvo koje imaju njihovi gosti i da se autorima iz Srbije prenesu saznanja o mehanizmima i na?inima za upešno prevo?enje i objavljivanje knjiga u drugim zemljama. Okrugli sto ?e biti održan 3. jula u Gete institutu u Beogradu a u?esnik ?e biti i Džim Hinks, urednik izdava?ke ku?e “Koma pres” iz Man?estera, jedne od retkih koja u Britaniji objavljuje prevodnu literaturu: “U Engleskoj je svega 3% objavljenih knjiga prevedeno. Veliki izdava?i su skloni konzervativnim stavovima i igraju na sigurno sa britanskim piscima. Iskreno, mislim da o književnosti sa prostora Balkana obi?ni ?itaoci gotovo da ne znaju ništa. Osim istorijskih knjiga o ratu, ostali žanrovi literature sa vašeg prostora nisu uo?ljivi u knjižarama. ?ak ako ih i imaju, nalaze se negde u dnu knjižare. Mislim da mi time potcenjujemo svoje ?itaoce.” Pored Hinksa, u razgovoru ?e u?estvovati Hristos Asteriou, osniva? Evropskog centra za literarno prevo?enje, Maike Vetcel koja ?e govoriti o sopstvenom primeru uspešne prakse, te Gojko Božovi?, glavni urednik izdava?ke ku?e Arhipelag, koji ?e govoriti o problemu prodaje autorskih prava doma?ih pisaca inostranim izdava?ima.
Sam festival ?e se u Kikindi održati u sredu 30. juna i u ?etvrtak 1. jula u bašti Narodne biblioteke “Jovan Popovi?” s po?etkom u 21 sat. Nakon pisaca nastupi?e bendovi The Fuckables (sreda) i The Kurija Band (?etvrtak).
Beogradska ?itanja su osmišljena na neobi?an na?in. Sr?an Srdi?, urednik festivala objašnjava: “2. i 3. jula se igraju polufinalne utakmice Svetskog prvenstva u fudbalu. Trudi?emo se da obezbedimo prenos tako da ?e publika fudbal mo?i da gleda zajedno sa piscima, a oni kojima to nije interesantno mogu da se druže sa autorima koje tako?e ne zanima sport. U svakom slu?aju, ?itanja kre?u oko pola jedanest uve?e.” Beogradski nastup održa?e se u bašti Studenstkog kulturnog centra.
Konferencija za štampu sa organizatorima i u?esnicima Kikinda šorta zakazana je za 29. jun 2010. u 13 ?asova u prostorijama PEN centra, na Terazijama broj 29/2 u Beogradu.
Na kraju organizatori napominju da svako od autora ?ita pri?u u originalu dok su obezbe?eni prevodi na srpski i engleski, te je ovo odli?na prilika da se pored vrhunske književnosti ?uju i sedamnaest jezika za samo sat i po vremena.
Organizator festivala je Asocijacija Kikinda short a više informacija se može na?i na www.kikindashort.org.rs
Festival su pomogli Ministarstvo kulture, Knjižare English book, Holandska fondacija za promovisanje prevoda i književne produkcije, Traduki, Fondacija Hajnrih Bel, Gete institut –Beograd, Austrijski kulturni forum, Gr?ki centar za knjigu, Skupština opštine Kikinda, Danski umetni?ki savet, Krug Jožef Atila, Slovena?ko društvo pisaca i Radio Beograd – Tre?i program, TV B92, nedeljnik Nin, Pen centar i Studentsku kulturni centar Beograd.

Podelite ovu stranicu!