Pet godina omladinskog centra CK13

13 Apr 2012

Pored sjajnog programa, CK13 legitimitet dali i huligani koji su ga mnogo puta napadali. Oni su samo "izvršioci radova" propagatora retrogradnih ideologija koje cvetaju u našoj zemlji i uništavaju je

Predsednik Izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinovi? rekao je danas na tribini “Da li je Novom Sadu potrebna Crna ku?a?” da su, pored sjajnog programa, Omladinskom centru CK13 legitimitet dali i huligani koji su ga u desetak navrata napadali. Oni su, po Sejdinovi?u, samo “izvršioci radova” propagatora neonacizma i drugi retrogradnih ideologija koji cvetaju u našoj zemlji i uništavaju je.

“Sama ?injenica da je CK13 prepoznat od kreatora naše nesre?ne stvarnosti kao nešto što emituje druge i druga?ije vrednosti, što okuplja društveno angažovane organizacije i pojedince, što je samim tim opasno i što treba marginalizovati i ?ak fizi?ki napasti – govori da je ova institucija itekako potrebna Novom Sadu i Vojvodini”, rekao je Sejdinovi? na tribini posve?enoj petogodišnjici rada Omladinskog centra CK13 u Novom Sadu.

On je rekao i da je potrebno da organizacije civilnog društva zajedno rade na borbi protiv neonacizma, fašizma, rehabilitacije zlo?ina i revidiranja prošlosti, i da je neophodno savladati sve “de?ije bolesti, surevnjivosti, sujete, ose?aje inferiornosti ili superiornosti koje ponekad ometaju tu saradnju”.

“Na nevladinom sektoru je da predano radi na obnavljanju razorenog društvenog tkiva. Nasuprot nas je ve?ina društva, jer je nacionalizam u Srbiji interiorizovan, ali to samo treba da nam bude podstrek za rad”, dodao je Sejdinovi?.

Sejdinovi? je podsetio da je Nezavisno društvo novinara Vojvodine iniciralo otvoreno pismo ministru policije Ivici Da?i?u i direktoru policije Miloradu Veljovi?u u kojem nevladine organizacije zahtevaju da se pod hitno prona?u i kazne napada?i na CK13, ali da na ovo pismo nikada nije pristigao odgovor. Pismo je potpisalo preko 50 najuticajnijih organizacija iz cele zemlje.

Jelena Tipšin iz CK13 ukazala je na to da je ovaj omladinski centar središte velikog broja organizacija, ideja i kreativnih programa mladih ljudi iz Novog Sada i Vojvodine i da svakodnevni programi koji se organizuju svedo?e o potrebi postojanja ove institucije i njenoj važnosti za društvo i mlade.

“I pored mnogobrojnih previranja unutar kolektiva, i nakon deset napada na prostor samo u poslednjih godinu dana, CK13 opstaje”, rekla je Tipšin.

Na tribini su u?estvovali i Tamara Paroški iz Kancelarije za mlade grada Novog Sada i Mona, volonterka CK13 iz Nema?ke, koja je prisutne upoznala sa iskustvima rada sli?nih organizacija i institucija u ovoj zemlji.

Pored tribine, aktivisti CK13 su petogodišnjicu postojanja obeležili tradicionalnom Otvorenom kuhinjom i koncertom solunskoh garage-punk benda “Vodoo Healers”.

“Omladinski centar CK13” je osnovan 2007. godine kao otvoren prostor namenjen javnim diskusijama, istraživa?kim projektima, nezavisnom izdavaštvu, koncertima, radionicama i predavanjima, zasnovan na antifašizmu, antirasizmu i promociji razli?itosti.

Zbog svog delovanja bio je više puta na udaru desnih ekstremista i neonacista, koji su pisali grafite uvredljiove sadržine na ovoj ku?i, razbijali prozore, pa ?ak bacali i “molotovljeve koktele”. Nikada napada?i na CK13 nisu otkriveni.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!