PEROVIĆ / PAKOVIĆ: Probija se Đinđićeva misao

11 Mar 2016

Ceo period od njegovog ubistva je period lutanja i oklevanja

Uo?i trinaeste godišnjice ubistva premijera Srbije Zorana ?in?i?a sagovornici RSE kažu da se nisu mogle potpuno potisnuti bitne karakteristike ?in?i?eve strategije, ali upozoravaju da je ceo period od njegovog ubistva period lutanja i oklevanja.

Tako?e smatraju da današnja vlast prihvata ultimatume Evropske unije dok je ?in?i? pokušao da vodi suverenu politiku.

„Šta je naše merilo, jel naše merilo puž, kornja?a?! Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili, ne samo 10 godina nego više od toga, ali ne da se cenjkamo, da danas ho?emo, sutra ne?emo i onda ispadamo neozbiljni. Ho?emo, ali dajte da radimo na tome!“, tim re?ima je energi?ni premijer Zoran ?in?i? objašnjavao gra?anima kakvi su napori potrebni u reformisanju Srbije. Na tom putu zaustavljen je snajperskim hicem 12. marta 2003. godine na ulazu u zgradu Vlade Srbije.

„Ceo taj period od ubistva Zorana ?in?i?a do danas je period jednog dugog lutanja, oklevanja a ipak se nisu mogle potpuno potisnuti bitne karakteristike njegove strategije“, kaže za RSE istori?arka Latinka Perovi?, autorka knjige „Dominantna i neželjena elita“, gde je jedan od pripadnika neželjene elite i sam ?in?i?.

„Kad me pitate šta danas ostaje posle ?in?i?a – zapravo ostaje sve ono što je on zapo?eo iako ne smemo previ?ati neke male pomake, koji su pod pritiskom okolnosti jer zemlja na kraju gubi perspektivu, došle i oko Kosova i oko otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. Tako da ja mislim da je vrlo bitno ra?unati na tu ostavštinu ?in?i?a koja je aktivirala ?oveka kao pojedinca, pozivala ga na razmišljanje, govorila mu da svet nije jednostavan, da je on u me?uvremenu, od kako smo mi propustili prilike, postao još složeniji“, kaže nam Latinka Perovi?.

?in?i? je govorio da “ako moraš da rešiš neki problem, odmah mu pri?i. Nemoj da ?ekaš da on do?e do tebe, nemoj da ga rešavaš pod pritiskom”.

“Ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš – progutaj je odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najve?u progutaj prvu”, jedna je od naj?eš?e citiranih premijerovih metafora.

Nedugo nakon njegovog ubistva mnogu su pokušavali da se predstave kao nastavlja?i politike Zorana ?in?i?a. Pre svega lideri novih partija koje su nastale izdvajanjem iz njegove Demokratske stranke.

Danas nema ideologije

?ak je i aktuelni premijer Aleksandar Vu?i?, koji je svojevremeno u Bulevaru Zorana ?in?i?a lepio natpise “bulevar Ratka Mladi?a”, na po?etku mandata ostavljao utisak da pokušava da oponaša ?in?i?a.

Da li su danas mnogi, ?ak i oni koji su bili na suprotnoj strani, prihvatili ideje za koje se ?in?i? borio?

“Ovi koji su danas na vlasti, oni su prihvatili ultimatume Evropske unije. ?in?i? je pokušao da vodi suverenu politiku”, kaže za RSE Zlatko Pakovi?, reditelj pozorišne predstave “Ubiti Zorana ?in?i?a”.

“Politiku u skladu sa vojim na?elima i sa svojom ideologijom. Da li se ja sa tom ideologijom slažem ili ne, to je drugo, ali je ta ideologija isticala subjektivizam. Mi danas to nemamo. Vi danas imate ljude koji klimaju glavama i ?ekaju šta ?e neko da kaže. Tako je u firmama, tako je u Vladi, tako je svuda. Sve zavisi negde od jednog ?oveka, koji se ne razume baš najbolje u sve o ?emu govori i za šta izdaje direktive. To nema nikakve veze sa ?in?i?em ni sa tim nasle?em. To je ubijeno”, smatra Pakovi?.

Latinka Perovi? me?utim, ne misli da je ?in?i?evo nasle?e potpuno zatureno na politi?koj sceni. Kaže da ostaje misaono nasle?e Zorana ?in?i?a kao nešto dragoceno i izuzetno. Ona misli da njegovi zasadi politi?ke misaonosti žive po razli?itim strankama, ali da je potrebno da društvo postane opredeljenije prema svojoj strategiji i prema problemima pred kojima danas stoji.

„Ja mislim da se snagom okolnosti probija njegova misao, naro?ito kad ?itate mlade ljude, vi ?ete vrlo ?esto na?i pozivanje na njega. Zna?i to je nešto što nije artificijelno, što je bilo ose?anje za potrebe društva i on ih je izrazio i to ne može tako lako da propadne“, navodi Perovi?.

Sam Zoran ?in?i? je priznavao da je sve što je u životu postigao, postigao “plivaju?i uz vodu”. Govorio je da nikad nije birao lakši put. Koliko se razlikovao od drugih ovdašnjih lidera pokazuje i izjava „želim da ljudi uvažavaju moj rad, ne da me vole.”

Na pitanje kojom bi re?ju najpre opisala ?in?i?a, Latinka Perovi? bez ramišljanja kaže: „Ja bih rekla odgovornost, naro?ito kad je preuzeo vlast“.

„Drugo, veliko znanje, neprestana potreba za u?enjem. Mislim da je bio dublji i pametniji nego što je u našoj sredini smeo da kaže i da pokaže. On je ekonomisao svojim kvalitetima, a ipak je imao takvu sudbinu“, zaklju?uje Latinka Perovi?.

(Ljudmila Cvetkovi?, Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!