Penzioner koji je vratio Vučiću 5.000 dinara

27 Nov 2016

"Strahovito sam povređen jer ja imam više radnog staža u leđnom položaju aviona nego što on ima uopšte radnog staža u nekoj firmi"

Instruktor letenja u penziji Mile Deli? poštanskom uputnicom prosledio je premijeru Aleksandru Vu?i?u jednokratnu pomo? u iznosu od pet hiljada dinara koja je ispla?ena penzionerima, sa porukom “Milostinju ne želim, oteli ste mi 307.645 dinara”.

Mile Deli? ovaj ?in objašnjava svojom rezigniranoš?u zbog Zakona o privremenom na?inu ure?ivanja isplate penzije koji je donet 2014. godine, jer sada, kako kaže, nakon svih malverzacija, prima samo 47 odsto od penzije koja mu sleduje.

– Otkad je po?eo da se primenjuje zakon, predsednik Vlade, fudbalskim re?nikom re?eno, igra grubo. Ovim postupkom je uleteo u šesnaesterac i postavio ?on. E tad nisam mogao izdržati, to je žuti karton što se mene ti?e. Ja sam strahovito povre?en jer ja imam više radnog staža u le?nom položaju aviona nego što on ima uopšte radnog staža u nekoj firmi – pri?a nam Deli? dok sedimo u njegovom stanu na Bežanijskoj kosi.

Bivši profesor na Vazduhoplovnoj vojnoj akademiji penzionisao se 1. januara 1994, kada je NATO naredio da se smanji broj vojnika u SRJ. Sada je predsednik gradskog odbora Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica i ?lan Udruženja sindikata penzionera Srbije. Kaže da sa te pozicije želi da motiviše i druge, prvenstveno penzionere da se bore za ono što su zaradili u svom radnom veku.

– Meni je cilj da namamim penzionere da prikupimo 30.000 potpisa od narodne inicijative pošto imamo podršku iz Skupštine, da taj zakon poništimo. A dalji cilj nam je da Fond PIO vratimo onima kojima pripada. Da njime rukovodi Upravni odbor, sa 21 ?lanom, kao i ranije – isti?e Deli?.

Premijeru je pisao ve? jedanaest puta u prethodne dve godine, još od kada je predlog Zakona objavljen, ali do danas nije dobio nikakav odgovor. Kaže da je njegova poruka premijeru tada bila, a i sada je: “Molim Vas penzije nemojte dirati, to je moje ste?eno pravo, moja mala imovina. Ne dirajte mi to”.

Sa Vu?i?em, kaže, ne želi li?ni sukob, ovo je samo na?in da izrazi neslaganje sa njegovim potezima koji se ti?u penzionera.

– Mene zanima isklju?ivo ovaj sindikalni, socijalni i ekonomski efekat. Sad mi je prilika, ne radim ništa nezakonito ili grubo, ne?u da budem prost i bezobrazan. To je gra?anski bunt – naglašava Deli?.

Prva potvrda da je njegov gest ispravan, kaže Deli?, bila mu je osmeh podrške devojke na šalteru gde je predao uputnicu. U me?uvremenu, slika uputnice kojom je prosledio novac premijeru preplavila je društvene mreže i naišla na brojna odobravanja. Ljudi su komentarisali njegovu hrabrost, a on kaže da za ovakav ?in ne treba mnogo hrabrosti ve? samo rezon.

(A. Popovi? – Lj. Bukvi?, Danas)

Podelite ovu stranicu!