Pedofili i kleptomani – osobe s posebnim potrebama?!

10 Jan 2012

NCDP nazvala je tu odluku grčke vlade "neshvatljivom", dodajući da će pedofili kao osobe sa posebnim potrebama od sada dobijati veću naknadu od države nego ljudi sa transplantiranim organima

Gr?ke grupe osoba sa posebnim potrebama izrazile su danas gnev zbog odluke vlade da u tu kategoriju uvrsti i pedofile, egzibicioniste i kleptomane.

Nacionalna konfederacija osoba sa posebnim potrebama (NCDP) nazvala je tu odluku gr?ke vlade “neshvatljivom”, dodaju?i da ?e pedofili kao osobe sa posebnim potrebama od sada dobijati ve?u naknadu od države nego ljudi sa transplantiranim organima.

Ministarstvo rada je navelo da je postoje?a lista osoba koje ?e biti smatrane kao one sa posebnim potrebama proširena i kategorijama koje ?ine piromani, kompulsivni kockari, fetišisti i sadomazohisti. Oni ?e mo?i da dobiju medicinsku pomo?, a dobija?e i odre?enu
finansijsku pomo? od države.

Lider NCDP Janis Vardakastanis, koji je slep, upozorio je, me?utim, da bi nova proširena lista mogla da stvori dodatne teško?e za Grke sa posebnim potrebama koji se ve? suo?avaju sa smanjenim beneficijama zbog teške ekonomske krize koja potresa njihovu zemlju.

“Ovo što se desilo je neshvatljivo. Mislim da se radi o nekoj velikoj greški. Ministarstvo treba da ima druga?iju politiku o onome što se smatra osobama sa posebnim potrebama”, rekao je Vardakastanis za AP.

On je dodao da nova lista sadrži velike promene u koeficijentu osoba sa posebnim potrebama, zbog ?ega bi neki ljudi mogli da izgube pristup državnoj pomo?i.

Prema novoj listi, piromani i pedofili ?e dobijati nov?anu pomo? do 35 odsto od prose?ne plate, dok ?e dijabeti?ari dobijati samo 10 odsto.

Ljudi sa presa?enim srcem dobija?e 80 odsto od prose?ne plate.

Gr?ka se od 2009. bori da izbegne bankrotstvo. Javno zdravstvo i sistem socijalne zaštite su pretrpeli ogromna smanjenja budžeta zbog mera štednje, uvedenih da bi Atina mogla da dobije zajmove od Me?unarodnog monetarnog fonda i partnerskih zemalja iz evro zone.

Zbog svega toga, u velikoj meri su pogo?eni i socijalni programi namenjeni, izme?u ostalog, i osobama sa posebnim potrebama.

Vlada se sa druge strane, kako navodi agencija AP, bori sa velikim zloupotrebama u sistemu socijalne zaštite, zbog ?ega je pomo? ukinuta desetinama hiljada osoba sa posebnim potrebama.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!