Pavlović (DJB): Državne intervencije su glavni generator štrajkova u Srbiji

18 Jul 2017

Sulude subvencije i tolerisanje neplaćanja poreza i doprinosa doveli do štrajkova

Potpredsednik Pokreta Dosta je bilo Dušan Pavlovi? ocenio je da su državne intervencije u preduze?ima glavni generator aktuelnih štrajkova u Srbiji i dodao da država treba da prestane da privla?i investitore “suludim subvencijama” i da mora da kažnjava one koji ne pla?aju poreze i doprinose.

Pavlovi? je u autorskom tekstu za sajt DJB-a napisao da je u slu?ajevima radni?kih štrajkova u Fiatu i u Gorenju država dala velike subvencije da bi ta preduze?a došla u Srbiju, pa uprava i radnici znaju da država može da da još i zato svi od nje traže da reši problem tako što ?e pove?ati subvencije.

Podsetio je da Fiat ne pla?a “ni jedan jedini porez” u Srbiji.

Kada je re? o štrajkovima u preduze?ima Goša i Ratko Mitrovi?, u kojima radnici traže da im se vrate neispla?ene zarade i doprinosi, Pavlovi? je upitao kako je mogu?e da neko zaposlenima ne ispla?uje plate i doprinose.

“Obe stvari su obavezne po zakonu. Kada ne kažnjavate kršenje zakona, to je kao da ste prekršiocu dali zeleno svetlo da nastavi da ga krši. Uprave Goše i Ratka Mitrovi?a koriste bezakonje koje im omogu?ava država. Umesto da novac ide na ra?un radnika, odlazi na neki drugi, nepoznati ra?un”, naveo je Dušan Pavlovi?.

Prema njegovim re?ima, slu?ajevi Fiata i Gorenja jasno pokazuju da država treba da prestane da privla?i investitore “suludim subvencijama”, jer one imaju ograni?en domet i na kraju naprave ve?u štetu nego korist.

“Umesto subvencija, neophodno je smanjiti poreze, a pogotovo poreze na radnu snagu, uložiti u infrastrukturu i pojednostaviti administrativne procedure za pokretanje biznisa. Investitor koji do?e na ovakav teren, ne?e mo?i da igra igre sa radnicima i državom oko pove?anja plata”, kazao je Pavlovi?.

Prema njegovim re?ima, u slu?aju Goše i Ratka Mitrovi?a ne treba ništa menjati, ve? samo treba poštovati postoje?e zakone, pa oni koji ne ispla?uju plate i doprinose treba da budu kažnjeni.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!