Pavličić: Hoćemo imovinu a ne novac

18 Jun 2011

"Bolje bilo da država Novom Sadu vrati imovinu vrednu 120 miliona evra, koju bi iskoristili za razvoj i privlačenje stranih investicija”

Novosadski gradona?elnik Igor Pavli?i? smatra da je za grad povoljnije da mu država vrati imovinu vrednu 120 miliona evra, nego da dobija tranfere.
Pavli?i? kaže da bi po osnovu transfera sredstava i povrata ve?eg dela novca od poreza na zarade, Novi Sad trebalo da dobije tri milijarde dinara (oko 29,7 miliona evra).
“Ta suma od tri milijarde je potpuno nerealna, a ukoliko ?e oti?i na plate uprave, gradskih javnih preduze?a i ostale oblike potrošnje onda bi bolje bilo da država Novom Sadu vrati imovinu vrednu 120 miliona evra, koju bi iskoristili za razvoj i privla?enje stranih investicija”, rekao je Pavli?i?.
On je napomenuo da se u Skupštini Srbije vodi diskusija o tome da se promeni zakon kako bi država vratila gradovima i opštinama mnogo ve?a transferna sredstva i ona po osnovu poreza na zarade nego što je do sada bio slu?aj.
Pavli?i? kaže da ?e do kraja godine u Novom Sadu po?eti gradnja novog „Žeželjevog„ mosta preko Dunava, za šta je EU obezbedila 30 miliona evra.
“Imamo obe?anje da ?emo dobiti još pet miliona evra za gradnju pristupnih puteva tom mostu. Novi most bi?e završen za tri godine”, naveo je Pavli?i?.

(agencije)

Podelite ovu stranicu!