PAVLE RADIĆ: Zločinci na odsustvu

03 Jan 2014

Ruganje s pravdom i zdravim razumom

Ruganje s pravdom…

U teškoj saobra?ajnoj nesre?i u ve?ernjim satima poslednjeg dana prošle godine, kod Sremske Mitrovice, preciznije kod Velikih Radinaca, poginula su tri lica. Na žalost, praznici kod nas ne mogu pro?i bez pove?anog broja saobra?ajnih nesre?a i žrtava. Na uobi?ajenu saobra?ajnu nekulturu i velik broj neispravnih vozila, nadovežu se alkohol i nepažnja. Razuzdanost. U zimskim uslovima, još i klizavi putevi.

U oguglanosti na ovakve udese, takore?i kao na folklor, i ovaj udes prošao bi skoro nezapaženo, da mediji u šturom saopštenju ne navode podatke o poginulima. Bra?ni par i maloletni sin. Pažnju izaziva podatak da je poginuo Slobodan Medi?, komandant paravojne formcije „Škorpioni“, koji bi trebalo da se nalazi na izdržavanju dugogodišnje kazne za ratne zlo?ine. Poginuli su i njegova supruga i sin.

Kako se ovde sve brzo zaboravlja, treba podsetiti na „Škorpione“ i njihova nedela. Se?ate li se amaterskog snimka na TV, kad „Škorpioni“ na nekom šumskom putu u Bosni, izbacuju vezane zarobljenike iz kamiona i teraju ih ispred sebe uperenim automatima. Letnji dan, kadrom dominira zelenilo bosanske šume, a oni opušteno, uz ?eretanje, gone vezane mršave i, vidi se, izmu?ene zarobljenike. Me?u kojima su golobradi de?aci, ili tek nešto stariji od njih. Jedan goni? šeretski pita mršavog de?aka vezanih ruku, da li je šta, da izvinite, “uopšte jebo”. Jedva ?ujno de?ak odgovara da nije. E vala i ne?eš, “škorpion” ?e njemu. Nedugo potom, u istom kadru, „Škorpioni“ rutinski pobiše zarobljenike pucnjima u le?a. Ispostavilo se da su to bili sužnji iz Srebrenice. Jedna od grupa, onih više od sedam hiljada zarobljenika, ubijanih na razli?itim lokacijama jula 1995. godine.

Javnost se naizgled šokirala brutalnoš?u zlo?inaca, prethodno blagosiljanih u manastiru Privina glava kod Šida, kako pokazuje isti TV snimak. Patrijaršija i SPC naravno ni re?i o skaradnom blagosiljanju ubica. I javnost se brzo prepustila zaboravu i zabavi sa TV ekrana. Bože moj, bio je rat.

Tužilaštvo za ratne zlo?ine nije imalo kud, pa je pokrenulo sudski proces protiv ratnih zlo?inaca. Ubrzo su se pokazali njihovi i kosovski krvavi tragovi. Povuci, potegni, neki od njih su nekako osu?eni. Trebali bi da izdržavaju zatvorske kazne. Vidimo kako je komadant „Škorpiona“ izdržavao kaznu. Na prazni?nom odsustvu.

„Škorpioni“ i druge paravojske, bande ubica, bili su projekt države, ma koliko ona od njih prala ruke. Njihovo organizovanje i ratni put obeležen zlo?inima, nisu mogli biti bez znanja i logistike države.

Apsurdno deluje zalaganje Srbije da se ratnim zlo?incima osu?enim u Haškom tribunalu omogu?i izdržavanje kazni u Srbiji. Vidimo kako ovde ratni zlo?inci izdržavaju kazne. Umesto u zatvorima, oni su na „slobodnim vikendima“. Ruganje s pravdom, šta drugo.

… i s zdravim razumom

Savetnik prvog potpredsednika Vlade Siniša Mali izjavio je da ?e nova aviokompanija Er Srbija (Air Serbia), na godišnjem nivou donositi prihod državi od 700 miliona dolara.
“Er Srbija doprinosi?e bruto društvenom proizvodu sa 700 miliona dolara na godišnjem nivou, to je dokaz koliko je jaka i uspešna kompanija kao što je Er Srbija važna za zemlju”, rekao je Mali.
Na aerodrom “Nikola Tesla” u subotu, 19. oktobra, sleteo je prvi avion Er Srbije, a nedelju dana kasnije (26. oktobra) kompanija ?e zvani?no po?eti da posluje, prvim letom od Beograda ka Abu Dabiju.
Mali je kazao da ?e do kraja godine sti?i pet novih aviona, a da ?e u prva tri meseca 2014. godine aviokompanija obnoviti flotu sa još pet aviona. Prema njegovim re?ima, ideja je da se stari avioni koriste za ?arter letove tokom leta.(
On je rekao da ?e u Er Srbiji raditi oko 1.500 zaposlenih i da se trenutno sprovodi socijalni program za bivše radnike JAT-a. Dodao je da je rukovodstvo Etihada izuzetno zadovoljno stru?noš?u zate?enih kadrova JAT-a.
(Kurir, 21.10.2013, markacije u citatu p.r)

Da se ne radi o uobi?ajenim izmišljotinama „Kurira“, potvrdio je li?no na TV Siniša Mali. Doduše, bio je precizniji. Rekao je da ?e samo u 2014. doprinos Er Srbije doma?em bruto proizvodu biti sedamstotina i deset miliona dolara.

Kako nazvati izjave savetnika Prvog potpredsednika Vlade Srbije, jelda nestrana?ke li?nosti, svojevremeno studenta generacije sa evropskim radnim iskustvom, kako su ga predstavili mediji, nego kao sprdnju sa zdravim razumom. Ej, sedamstotina i deset miliona dolara godišnjeg doprinosa bruto društvenom proizvodu Srbije? Da li ?e to ostvariti onim jednim avionom, kupljenim na lizing, što nosi ime jednog tenisera? Je li mogu?e da nas savetnik prvog potpredsednika vlade sve smatra volovima? Ili je možda u pravu? Samo se onda postavlja pitanje, što se ne osnuje još nekoliko takvih kompanija, pa da nas Bog vidi.

Ako bi se na kraju godine pravila rang lista politi?ke demagogije, ili cinizma i sprdanja sa gra?anima, onda bi izjava ambicioznog Vu?i?evog savetnika sigurno konkurisala za sami vrh. Tragi?no je što su iste tvrdnje iznosili i drugi predstavnici vlasti i što je to u javnosti primljeno zdravo za gotovo. Još je tragi?nije što je ove izjave pre?utala stru?na javnost, ako tako šta kao autonomno stanovište još postoji. Nije ni prvi ni poslednji put da se ovde bez ikakvih posledica licitira sa opsenama, sa budalaštinama. Ovde je to na?in politi?kog života. Sve se preko no?i zaboravlja, a demagozi se uzdižu na nove stepenice mo?i. A navedeni slu?aj demagoških izjava vezanih za Er Srbiju, odli?na je prilika da se iste provere. 2013.godina je završena, pa da vidimo da li je Er Srbija dobila tih novih pet aviona? I da li ?e to kraja prvog tromese?ja sti?i još preostalih pet? Kao i da na polugodištu vidimo koliki je doprinos Er Srbije bruto društvenom proizvodu Srbije. Ni jednu ni drugu tvrdnju preambicioznog savetnika nije teško proveriti. Ali ko ovde uopšte proverava politi?are i njihova obe?anja? Zato ?emo nastaviti po starom. Obe?anje ludom radovanje.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!