PAVLE RADIĆ: Zbirno mesto svih promašaja

28 Oct 2014

O gubicima Narodne banke Srbije

Javnost idiotizovana dirigovanim tabloidima – kriti?ke samorefleksije društva ovde ima koliko i ozbiljnih medija– bavi se bolesnom karnevalizacijom života, dok ono što odre?uju život prolazi mimo nje skoro bez odjeka.

Prema izveštaju o finansijskom stanju NBS-a na dan 31. 12. 2013. godine, objavljenom na sajtu Agencije za privredne registre, Centralna banka je u prošloj godini poslovala sa gubitkom koji iznosi 43.594.173.000 dinara. (Tanjug 26. 10. 2014.)

Podatak o gubitku NBS na kraju 2013. od oko 400 miliona evra dospeo je u javnost, kriti?ki je komentarisan od opozicije (Borislav Stefanovi?, DS) i odmah je – a šta bi drugo – usledilo „objašnjenje“ NBS. Ne jedno, nego dva saopštenja u istom danu (NBS: Gubitak zbog kursnih i cenovnih razlika; NBS: U 2013. kurs stabilan, inflacija najniža, 26. oktobar 2014. izvor: Tanjug).

Ko ima živaca za nesuvislo pozivanje na gubitke i švajcarske centralne banke, za pad vrednosti zlata na svetskom tržištu za 30 procenata i sli?ne mudrolije, neka pro?ita navedena saopštenja na sajtu NBS. Po hvalospevu vlastitom radu i uspesima, treba da smo sre?ni poslovanjem NBS, sa prepla?enom a slabo ili nikako kontrolisanom guvernerkom NBS i silesijom prepla?enih pomo?nika, savetnika i izvikanih eksperata u banci i oko nje. Od guvernerkinog šminkanja poslovanja NBS od kako joj je ona na ?elu – pre nje u banci i oko nje, jelda, sve špekulant do špekulanta – evo na šta je sve izašlo. Gubitak koji ?e nam iza?i na nos.

Saopštenja nije potpisala guvernerka Jorgovanka Tabakovi?, zbog koje je – kad su naprednjaci došli na vlast – trebalo srušiti nebo, samo da joj se u NBS obezbedi guvernersko mesto. Ex-radikali marili su tada za upozorenja evropskih kancelarija koliko i do lanjskog snega. A iz Brisela su upozoravali da se navrat-nanos ne vrše promene zakona o NBS kako bi mogao biti smenjen dotadašnji guverner, da se ne narušava autonomija monetarne vlasti, da se njezin rad ne pot?injava politi?koj volji izvršne vlasti. Uzalud. Što su ex-radikali naumili i valjda obe?ali politi?arki iz vrha stranke, to su i u?inili. Pretenciozna ex-radikalka je slavodobitno zasela na guvernersku stolicu NBS i naglasila da je se oslovljava sa „guverner“, a ne „guvernerka“. Deluje, jelda, mo?nije.

Zašto „guverner“ nije li?no potpisao saopštenja kojima objašnjava da gubitak na kraju 2013. u stvari i nije gubitak, da „ne košta ništa naše gra?ane“. Nego koga? Zašto su saopštenja potpisana sa „kabinet guvernera“? Kad se šminkaju uspesi – niska inflacija, stabilan kurs dinara (vidimo koliko je stabilan), o?uvane devizne rezerve (po koju cenu?), „guverner“ nasmejan(a) glamurozno istupa u javnosti. Kada treba objasniti ogromne gubitke „koji ništa ne koštaju naše gra?ane“, onda saopštenja potpisuje „kabinet guvernera“. Zasluge i uspesi li?ni, odgovornost za nespeh i promašaje – kolektivni. Ostaje da vidimo da li ?e se iko od tamo okupljenih eksperata, pomo?nika i savetnika, oglasiti kojom iole suvislom re?enicom o poslovanju centralne banke i potvrditi da gubitak zaista „ništa ne košta naše gra?ane“. Ili nas baš svi koji stoje iza saopšetnja „kabineta guvernera“ smatraju – idiotima!

Gra?ani koji ne dozvoljavaju da ih se smatra idiotima, znaju da u razorenom društvu ni jedna institucija nije verodostojna, nije autonomna. Pa ni NBS. Znaju da tamo gde se politizira, špekuliše, laže, gde se troši nezara?eno, gde se vodi populisti?ka borba za vlast i privilegije – ni centralna banka ne može biti što i švajcarska centralna banka. Znaju da su gubici realni i pokazani su samo zato što se ne mogu sakriti, što su zbirno mesto svih dubioza, deficita i promašaja vlasti. Gubici o kojima je re? obezvre?eni su finansijski resursi kojima u ime države upravlja NBS. Posledica su generalne nesre?enosti društva i neodgovornosti vlasti.

Oni koji marginalizuju informaciju o rezultatima poslovanja NBS (koji mediji se time danas uopšte bave?), hitno u javnosti plasiraju drugu temu – da se Vlasi ne dosete. Ministar unutrašnjih poslova li?no najavljuje ko zna koju po redu „najozbiljniju istragu o malverzacijama u Fondu za kapitalna ulaganja Vojvodine“. Pujda tabloide. Znamo o ?emu ?e se guslati dok gubici NBS ne padnu u zaborav.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!