PAVLE RADIĆ: Skandal u senci predizborne larme

09 Feb 2014

Slučaj Univerzal banka

Narodna banke Srbije (NBS) oduzela je danas dozvolu za rad Univerzal banci iz Beograda i imenovala Agenciju za osiguranje depozita za administratora. Kako se navodi u saopštenju sa sednice Izvršnog odbora NBS-a, odluku o oduzimanji dozvole za rad Univerzal banci doneta je radi zaštite interesa deponenata i o?uvanja stabilnosti finansijskog sistema Srbije.  Napominje se da su oduzimanju dozvole prethodile aktivnosti koje su u dužem periodu bile usmerene na to da banka uskladi poslovanje sa odredbama Zakona o bankama u delu koji se odnosi na kapital i pokazatelje poslovanja.
Utvr?eno je da se finansijsko stanje Univerzal banke znatno pogoršalo, i da je ta banka, kako se isti?e, dospela u stanje kriti?ne potkapitalizovanosti i da je ugrožena njena likvidnost i kontinuitet poslovanja.
Agencija za osiguranje depozita ?e, kako se navodi, tokom slede?e sedmice preduzeti sve aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju isplate osiguranih depozita u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita.
RTV 31. 1. 2014.

„Neophodno je utvrditi odgovornosti menadžmenta i akcionara banke“ – obrazložila je guvernerka NBS i dodala da ?e zabrana rada Univerzal banke državu koštati 70 miliona evra i 1,8 milijardi dinara, i da bi, da to nije ura?eno, trošak svakim danom bio sve ve?i. Tabakovi?eva je istakla da „od danas u Srbiji postoji 29 banaka koje imaju licencu i dodala da ni u jednoj od njih ne postoji problem koji bi doveo u pitanje stabilnost finansijskog sistema“.
Danas, 4. 2. 2014.

Prašina oko propasti Agrobanke nije se još slegla, a evo nas pred ste?ajem još jedne banke. Što ?e državu, budžet, poreske obveznike, po tvr?enju guvernerke, koštati 70 miliona evra i 1,8 milijardi dinara. Verovatno i mnogo više. Šta to zna?i? Kakva smo to tre?erazredna država kad se tako lako urušavaju banke? Šta ozbiljan svet misli o Srbiji i gde li nas svrstava, nije teško pretpostaviti.

U senci sve goreg ekonomskog stanja, odbijanja suštinskih reformi, spinovanih politi?kih igrokaza, kako bi se pažnja javnosti usmerila na (pred)izborni cirkus tobože radi „provere poverenja politi?ara kod naroda“ – u javnosti se skoro neopaženo provukla vest o propasti „Univerzal banke“. Skrajnuto, da skrajnutije nije mogla. Da je ikako bilo mogu?e, sva je prilika da bi kriminalno upropaš?avanje banke bilo i potpuno zabašureno.

Šta se stvarno dogodilo sa Univerzal bankom, pa joj je NBS oduzela dozvolu za rad? Znaju?i kako se kod nas rešava problem ovog nivoa, kako se istraga i medijski tretman skandala prilago?avaju povezanosti aktera sa centrima mo?i, teško da ?emo dobiti prave odgovore na pitanje od velikog javnog interesa.

Da smo normalno društvo, kolaps banke bio bi udarna tema u svim medijma. Ne spinovanjem problema, nego ozbiljnim pristupom, istraživa?kim radom novinara i angažovanjem finansijskih stru?njaka od integriteta. Pogotovo na javnim medijskim servisima. Da mediji nisu spin bilteni pod kontrolom izme?u ostalih i onih koji upropaštavaju banke, koji plja?kaju gra?ane, trudili bi se da objasne javnosti kolike su posledice ste?aja banke, direktne i indirektne štete, kako ?e biti saniran problem, šta to zna?i za finansijski sistem države, kako ?e uticati na ugled Srbije na me?unarodnom finansijskom tržištu, kako ?e se odraziti na investicionu klimu Srbije… Mediji odgovornima za propast banke, za veliku plja?ku, ne bi dali oka da otvore, zahtevaju?i da objasne šta su radile nadležne kontrolne i regulatorne institucije, ko je gde i zašto zakazao. Zahtevali bi od odgovornih da objasne šta preduzimaju istražni organi i tužilaštva.

Na ovakvim skandalima, koji u materijalnom i moralnom smislu razaraju društvose, polaže se test verodostojnosti države, njezinih institucija i procedura, test verodostojnosti politi?ara i naro?ito medija. Ovako kako se radi, slika je neodgovornosti države, institucija, medija… Skandal ?e da se za?eprka i skloni od o?iju javnosti. Do ste?aja neke nove banke i plja?ke države. Tako je to u tre?erazrednim društvima.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!