PAVLE RADIĆ: „Patriotski radovi“ su izvor beščašća

05 Feb 2013

Političko-kriminalni komplot

Ivica Da?i? je imao kontakte sa pripadnicima Šari?evog kriminalnog klana. Priteran u tesnac tabloidima i onima koji diriguju tabloidima, to je i javno priznao. Vide?emo kako ?e se skandal završiti. Posle zataškane „afere kofer“, ovo je kud i kamo ve?a kompromitacija.

U sre?enim društvima kontaktiranje predsednika Vlade sa kriminalnim miljeom skandal je koji ruši vladu. I duboko potresa politi?ki poredak društava. U Srbiji kakva je danas, teško je predvideti da li ?e do ne?eg sli?nog do?i i kada. Odavno je kod nas sve mogu?e, mi živimo politi?ko-kriminalnu postmodernu, u stalnom „potresu istoga“. Da je morala u javnom životu i obavljanju odgovornih poslova, do ovakve blamaže ne bi ni došlo. Uostalom, bilo je ovde kud i kamo skaradnijih i nemoralnijih stvari, pa se zbog toga malo ko sablažnjavao ili snosio ozbiljne posledice. Barem pred doma?om javnosti i doma?im insistucijama. Poput šovinizma širenog iz nacionalnih institucija, ratova i masovnih zlo?ina. Malo ko se sablažnjavao što je za vreme izvo?enja „državotvornih radova“ kriminal postao normalno stanje Srbije. Kao što se danas malo ko sablažnjava zbog toga što se iz institucija i dalje širi neodgovrnost. Da nije tako, ne bi se srozali na nivo u kojem su nerazgovetne granice izme?u moralnog i nemoralnog, dopuštenog i nedopuštenog. I to na svim nivoima, od akademije nauka do provincijskih vašara, od politike do crkve, od kulture do estrade…

Skaradnije od možda diletantskog kontaktiranja nadobudnog Da?i?a sa kriminalcima Šari?eve grupe, jeste to što su bestijalnosti od kojih se normalan svet zgražavao, skoro konsenzualno strpane pod tepih, gde se i dalje drže. Nad tim primarnim velikim nemoralom, iz kojeg su ro?ena sva potonja beš?aš?a, malo se ko sablažnjava. Sa tim moralnim bagažom se živi. Tobože normalno. A vidimo kako. U senci tog esencijalnog nemorala nastala je Šari?eva i mnoge sli?ne grupe, koje su nerazgovetno spletene sa politi?arima i zna?ajnim delom javnih li?nosti.

Neka se niko ne zavarava da izme?u hipoteka mra?ne ratne prošlosti i afera koje izbijaju u javnosti, nema nikakve veze. Sve to poti?e iz istog moralnog sraza. I davi Srbiju.
U odsustvu verodostojnog pravosu?a, poštovanja procedura i normalnog moralnog poretka, navikli smo na razra?unavanja unutar politi?ko-kriminalnih komplota. Sve se svodi na trenutne interese i odnose mo?i.

Kod nas je pam?enje kratko. Iz predugog propadanja malo se šta nau?ilo. Zaboravnu javnost treba potse?ati na hroniku beš?aš?a, na neprekidne skandale. Barem na postpetooktobarske, koji zbog izneverenih nada najviše bole.

Zar Šesti oktobar i Koštuni?ino hodo?aš?e Miloševi?u na Dedinje, uz nejasno prisustvo ruskog ministra spoljnih poslova Ivanova, nije bio skandal koji daleko nadilazi Da?i?eve afere? Koliko su dalekosežne konsekvence te „primopredaje vlasti“, sa stanovišta kontinuiteta Koštuni?ine sa Miloševi?evom politikom, dobro smo videli. Na žalost, i kroz kontinutet te tek nešto redizajnirane politike i Koštuni?inih naslednika. I to traje, evo do danas. Zato smo tu, gde smo.

Nije li više od skandala bila hajka na ?in?i?evu vladu, sve do ?in?i?evog brutalnog ubistva? Nije li državni do?ek Legije, kad se predao pod nejasnim okolnostima, bio moralni skandal prvog reda? Nisu li to bili i pokušaji dovo?enja u pitanje optužnice za osumnji?ene za atentat, od strane visokih pretstavnika Koštunicine vlade (na?elnika Resora javne bezbednosti, policijskog generala Miloševi?a i ministra pravde Stojkovi?a)? Nije li skandalozno i to, što su pod neobjašnjenim okolnostima oslobo?eni ?ak i informativnog razgovora kod tužioca Koštunica i neki njegovi saradnici, iako su u legitimnom zahtevu za istražni postupak od advokata porodice ?in?i?, navedeni kao lica koja o pobuni JSO treba da daju neka pojašnjenja? Tužilaštvo je to jednostavno ignorisalo. Nisu li skandalozne i neke najnovije odluke visokih sudskih instanci, koliko se god ljutili na njihovo komentarisanje, koje su po mnogo ?emu demonstracija snishodljivosti sudstva prema centrima mo?i? Po?ev od naprasne ažurnosti Ustavnog suda i suspendovanja nadležnosti Vojvodine, do tragi?no blagog sudskog tretmana desni?arskog ekstremizma i stadionskih huligana.

Iz nerazgovetnog kolopleta politike i kriminala, koji je kod nas na sceni od kako su po?eli „patriotski radovi“, verovatno ?e i dalje izbijati afere. Kompromitantnog materijala za mnoge aktere je u izobilju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!