PAVLE RADIĆ: Otrovna jalovina

15 Nov 2014

Morbidne zabave i metastaze devedesetih

Još bi dron, Rama i Albanci bili udarne medijske teme – pored vojne(ih?) vežbe(bi?) sa Rusima i posete ruskog patrijarha Kirila – da se nije pojavila nova medijska zvezda, novi stari klovn u srpskoj cirkuskoj šatri: Šešelj. Za njegov povratak redakcije su prešle na vanredno radno vreme, kao da je ratno stanje. Formirani su specijalni timovi, izabrani specijalni izvešta?i, pripremljeni posebni prilozi, podse?anja… Konsultuju se kurte i murte, stru?njaci, analiti?ari. Naga?alo se ko ?e ga do?ekati, ko ne?e, ko ?e mu se obradovati, ko ne?e, šta kažu komšije u Batajnici, šta povratniku za sve?ani ru?ak sprema tašta… Re?ju, ludilo i karnevalizacija povodom povratka mra?njaka optuženog za ratne zlo?ine, etni?ko ?iš?enje, ratno huškanje u Hrvatskoj i BiH, kao i za proterivanje i likvidacije na teritoriji Vojvodine. Izostala su ozbiljna pitanja, analize, razgovori, o tome šta je Šešelj i patologija šešeljizma predstavljala u zlo?ina?koj politici Srbije devedesetih, iako znamo – sa presudom ili bez presude Haškog tribunala – o ?emu se radi. Neka se niko ne pravi lud.

Koliko god proces Šešelju u Hagu bio traljav i nedopustivo dug – nezavršen – ovde malo kome pada na pamet da su Šešelj i šešeljizam prvenstveno srpski moralni, politi?ki i problem svake druge vrste. Tek potom haški. Za najve?i broj politi?ara, komentatora, analiti?ara, za tabloidne medije – a ni drugi nisu daleko odmakli – Šešelj je maltene izvor morbidne zabave u politi?koj i medijskoj šatri lišene moralnih skrupula. Ko još mari za stradalnike i žrtve, za njihove porodice.

Dok se javnost slu?uje morbidnim budalaštinama – bez svesti da je re? o nerazrešenom vlastitom zlu koje nas neprestano prati – u senci proti?e još jedan pravi skandal. Plja?ka još jedne banke, državne. Srpske banke. Tajkun za sve režime, iza kojeg se vuku mnogi repovi, za milijarde dinara – ili desetine miliona evra – prodao je državnoj banci rudnu jalovinu. Onu ?ije se otrovne naslage mesecima izlivaju u Jadar, Drinu, Savu… Gubitak banke – pored odli?no pla?enih ?lanova Nadzornog i Upravnog odbora imenovanih od državnih organa – kao i obi?no do?i ?e na naplatu gra?anima. Onima kojima se smanjuju plate i penzije.

Pored Šešelja – evo sad i posle pokušaja ubistva drugog tajkuna za sve režime – malo koji medij ozbiljno prati šta i kako se razgovara sa MMF, kakvi su nalazi MMF o realnom stanju naše ekonomije, javnih finansija, javnih preduze?a, internih i eksternih dugovanja, kako procenjuju naše razvojne trendove. Lakše je baviti se budalaštinom oko drona na fudbalskoj utakmici, prizemno politi?ariti oko izjave – istine – koju je o Kosovu u Beogradu rekao Rama, huliti na Albance (i na Hrvate, podozrevati Zapad…), baviti se cirkusom oko optuženika za ratne zlo?ine Šešelja, nego onim od ?ega se živi.

Dok je svetina slu?ena budalaštinama koje joj plasiraju mediji, dotle joj politi?ari i tajkuni iza le?a vade nov?anike iz džepova. Prodaju?i joj, izme?u ostalog, i otrovnu jalovinu. Sva je prilika da ?emo još zadugo – kao poslednji naivci – preskupo pla?ati politi?ke, medijske a bogami i vojne i crkvene jalovine.

Ukoliko nas ne zadesi još ve?e zlo!

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!