PAVLE RADIĆ: Orkestar za raspamećivanje građana

19 Apr 2017

Naprednjaci nam šalju poruku: može još gore... I ubrzo pokažu da zaista može...

Orkestar za klevetanje i medijsko lin?ovanje svakoga kog dirigent Vu?i? markira kao oponenta – jednako se služi gadostima posle skandaloznih predsedni?kih izbora, kao i pre njih. Razni Jovanovi, Martinovi?i, Vulini, Stefanovi?i, Da?i?i i sli?ni – uz logistiku propagandne mašinerije ne prezaju ni od ?ega. Markiraju se i kleve?u pojedinci koji pred autokratom nemerljivog ega ne povijaju ki?mu; kleve?u se njihove porodice, supružnici, deca; kleve?u se njihovi prijatelji i saradnici. Bra?ni partneri politi?kih oponenata se optužuju da su vo?e narko-mafije, dok vo?e narko-mafije gopodare stadionima, upravama najve?ih sportskih društva i, zajedno sa predstavnicima vlasti, stvaraju atmosferu nedodirljivosti i lin?a nepodobnih.

Kleve?u se nepotkupljivi novinari koji razobli?avaju beskrupuloznost režima i prokazuju kao neprijatelji naroda i vo?e gra?anskih protesta. Markiraju se kao nezašti?ene mete za svaku protuvu koje režimski mediji neprekidno truju mržnjom. Spontanim pobunama pretežno mladih gra?ana protiv medijskog mraka, razaranja institucija, neregularnih izbornih uslova i manipulacija, srljanja u otvorenu diktaturu i ukidanja ionako malih demokratskih postignu?a – spo?itava se „makedonski“ i „ukrajinski“ scenario, navodno urotni?ki pokušaj „narandžaste revolucije“ inspirisane i podržavane iz inostranstva (zna se odakle, sa Zapada, ne iz Kremlja), što je uz „Soroša“ omiljena denuncijacija ne samo ovdašnje gra?anske pobune, nego sli?nih gra?anskih pobuna protiv niza korumpiranih autokratskih režima u okruženju i svetu. U razularenosti klevetni?kog orkestra i njegovog dirigenta, teško je predvideti šta je slede?e na redu. Evo skice samo dve najnovije gadosti – Vu?i?eve i valjda najrevnosnijeg mu podanika, Vulina.

Posle po?etnog straha od neo?ekivane postizborne mase gra?ana na ulicama gradova Srbije – jedino ?ega se pani?no boje svi autokrati i diktatori – valjda ohrabren smanjivanjem inteziteta protesta i apatijom ve?ine apati?nog gra?anstva,Vu?i? cini?no poru?uje – neka nezadovoljnici potestuju ako ho?e i deset godina, ali neka ne ugrožavaju red i zakone. Zna dobro da umesto nezavisnih institucija koje gazi kako ho?e, on arbitrira o redu, o zakonima, o državnoj kasi – o svemu i sva?emu.

Na optužbe gra?ana o sramnom informisanju kontrolisanih medija, me?u kojima i onih koji se formalno nalaze u njihovom vlasništvu – javnih servisa RTS-a i RTV-a, uz cini?an osmeh Vu?i? tvrdi da, od kako su on i SNS na vlasti (iz valjda RTS) niko nije otpušten, da su „tamo ostali svi žuti“. Što se ti?e RTS-a, tu je valjda blizu istine, jer za kadrovskim ?istkama u toj medijskoj ku?i i nije bilo potrebe. I pre je taj javni servis odista bio servilna ku?a za opsluživanje pre svega interesa vlasti i podilaženje masi željnoj jeftine zabave i ki?a. Život i realnost razorenog društva su i onda išli drumom, a RTS – šare, džidže-bidže, žikine šarenice, ro?aci sa sela, babe se ?ešljaju a sela gore, ?etni?ke sage – išao je šumom.

RTS-om je dugo godina kao svojom pr?ijom rukovodio u ?aršiji izvikan za novinarsku veli?inu i urbanu legendu Aleksanar Tijani?, sklon ulizivanju svakoj vlasti. RTS je posle dvehiljaditih prokockao šansu da postane pravi javni medijski servis Srbije. Za razvijanje kriti?kog javnog mnenja i demokratske javnosti u toj krucijalno važnoj medijskoj ku?i – uz RTV, koja je pod vlaš?u naprednjaka zasebna sramna pri?a – od dolaska Bujoševi?a nakon Tijani?a malo šta se promenilo, ako tu ne ra?unamo brahijalniji i primitivniji politi?ki pritisak naprednjaka i sa tim uskla?en program. Jeftina zabava, ki?, vrednosna bezli?nost, polu-informisanje, falš teme – bežanje od funkcije javnog medijskog servisa uz male programske izuzetke. Znaju to pobunjeni gra?ani na ulicama i ne žele da ih medijski javni servisi (koji to suštinski nisu) prave idiotima.

Vu?i?eve tvrdnje da su „tamo ostali svi žuti“ verovatno su sinhronizovane sa prethodno naprasnim zahtevima trbuhozborca mu, Vulina, za smenama u RTS zbog, jelda, neobjektivnog informisanja o gra?anskim protestima. Tako se manipulacijama dirigenta i njegovog trbuhozborca licemerno obesmišljava zahtev gra?ana za smenama u RTS i RTV, jer je eto i vlast nezadovoljna njihovom objektivnoš?u i izveštavanjem. Oglasio se i direktor RTS Dragan Nije Srpski ?utati Bujoševi? koji je, jelda, zadovoljan što su radom RTS podjednako svi nezadovoljni.

Akcija vlasti i odgovornog poslušnika iz medijske ku?e pokušaj je brzog, lakog i jeftinog osloba?anja RTS-a hipoteke slugeranjstva, pa nema potrebe da se tamo išta menja. Ili ?e promena na ?elnim mestima RTS ipak biti: nešto kao posle svojevremene smene Mitevi?a, kad su dovo?eni još gori i još poslušniji.

A poruka naprednja?ke vlasti svih ovih godina glasi: može i gore, vide?ete. I vidimo.

(Autonomija, foto: Beta/Miloš Miškov)

Podelite ovu stranicu!