PAVLE RADIĆ: Opsenari, kuka i motika

11 Feb 2014

"Srpstvo" kao poslednja odbrana beščašća

Posle žestoke pobune gra?ana u BiH, neka se više niko u Srbiji ne pravi lud da ne zna o ?emu se tamo radi. Niko više nema pravo da spontane proteste poniženih gra?ana smešta u manipulativne politikantske kontekste. Što politi?ari u BiH i ovde, u Srbiji, ve? pokušavaju. Ma koliko pobuna bila žestoka, jer je bes gra?ana prevelik, ni o kakvoj drugoj pobuni gra?ana Tuzle, Sarajeva, Zenice, Mostara, Biha?a, Br?kog, Zavidovi?a, ne radi se osim pobune o?ajnih. Tvrditi drugo, zna?i prezirati pobunjene gra?ane. Treba pro?i kroz BiH, kroz oba entiteta, pa viditi, pa osetiti ponižavaju?i život. U postoje?em konstitucionalnom i institucionalnom haosu, u bezobalnoj korupciji i plja?ki, sadašnjost je za ogroman broj gra?ana bedna. Budu?nost nikakva. Od rata i Dejtonskog sporazuma, koji je BiH svezao u mrtvi ?vor i koji je najve?i izvor problema, gra?ani su izloženi poniženju. Samo naizgled pacifikovane ratne nacionalisti?ke ideologije rodno su mesto manipulacija, plašenja gra?ana, politi?kih i mentalnih blokada, iza koje se valja svopšti nemoral i propadanje. I društva i pojedinaca. Gra?ani slu?eni manipulacijama, prepušteni su gramzivim politi?kim manipulanatima koji parazitiraju na bedi ve?ine. To predugo traje da bi moglo pro?i bez pobune i nekontrolisane provale besa.

Iako pobuna gra?ana nije ozbiljnije zahvatila autoritarnu Republiku Srpsku (RS), život je tamo jednako bedan kao i u bošnja?ko-hrvatskom entitetu, Federaciji BiH. Po mnogo ?emu i bedniji, bespespektivniji. Manipulacija srptvom poslednja je odbrana uglavnom kriminalnih politi?kih struktura i katastrofalnih nacionalisti?kih elita. Nacionalizam i klerikalizam je opšte meste i poslednja odbrana sveopšteg beš?aš?a. To što su gra?anski protesti mimoišli RS, neka vlastodršce ne ?ini spokojnim. Neka se ne jogune. Još manje neka u pobuni gra?ana u drugom entitetu traže onog ?ega nema, antisrpstva. Neka ne lažu narod.

Problem BiH je regionalno iskušenje. Zbog višestruke nacionalno-istorijske ispletenosti. Treba ga rešavati uz iskrenu pomo? pre svih Srbije i Hrvatske. Kako?

Šta ?e navrat-nanos Milorad Dodik i Mladen Bosi? u Beogradu? ?iju podršku i zašto su tražili? Pred opravdanom pretnjom socijalnih nemira, traže spasonosni paravan „sabornog srpstva“. Tobože neko ho?e, Bošnjaci, da prelije nemire u RS. Nije, nego. Tako je svojevremeno Miloševi? manipulisao gra?anima Srbije, u kojoj je navodno neko hteo da proizvodi nemire i da podriva državu. Izdajnici i strani pla?enici, jelda. Osioni vlastodržac RS Dodik, i onaj koji sa istim nacionalisti?kim konceptom pretenduje na vlast, Bosi?, pre puta u Beograd treba da objasne gra?anima RS zašto je tolika nezaposlenost, kriminal, korupcija, zašto se sve gore živi? Zašto je devalvirano zdravstvo, školstvo, putna i komunalna infrastruktura? Zašto su mladi bez perspektive, bez dobrog obrazovanja, inferiorni spram svoje generacije u Evropi i svetu u koji neprekidno beže? Naka se neposredno suo?e sa gra?anima i odgovore na više nego bolna pitanja. Za to im nije potreban Vu?i? i dušebrižnici iz Beograda. Znaju politikanti da na životna pitanja nemaju valjanih odgovora, da je izan?ala socijalna demagogija iscrpela limite. Zato, kad zagusti od kuke i motike, koriste oprobane mantre o ugroženosti srpstva u BiH. I jeste ugroženo, samo od koga? Mnogo manje od onih u koje upiru prste, mnogo više od njih i sli?nima im. Iz Banjauke ili Beograda, svejedno.

Zašto Vu?i? poziva Dodika i Bosi?a u Beograd? Šta time želi? Iskreno pomo?i rešavanju problema u susednoj državi? Ili pompezno opsenjivati gra?ane u Srbiji i RS? Opsenarstvom se služio Miloševi?, pozivaju?i na beogradski kanabe vo?e prekodrinskih Srba. Znamo kako su prošli. I Srbi u Srbiji i oni preko Drine. Glumatanje je glumatanje, ma koliko se medijski spinovalo

Politi?ari i svi dobronamerni gra?ani Srbije, ako su iole principijelni i žele dobro BiH, svim njezinim gra?anima, ako žele dobro srpskom narodu u BiH, treba da su svesni ozbiljnosti tamošnje krize. Posebno suštinske, institucionalne. Mogu i treba da upu?uju srpske politi?are, privrednike, kulturne i javne radnike, sportiste – na Sarajevo, na njihovu – državu BiH. Na druge tamošnje narode. To je naša moralna i politi?ka obaveza. U protivnom, ne?e biti dobro. Ni za koga, a ponajviše za bosanskohercegova?ke Srbe.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!