PAVLE RADIĆ: Nazire li se to kraj naprednjačkom „evropejstvu“?

16 Oct 2015

Ne sluti na dobro: Vlast peni od "patriotizma"

Naprednja?ko glumatanje evropejstva izgleda naprasno puca. Preciznije, puca Vu?i?evo glumatanje evropejstva. Sa Nikoli?evim je druga stvar. On ne želi ?ak ni da glumi evropejstvo, jer mu je to evidentno strano. Ne podnosi ga i – sli?no kao Ivica Da?i? – on ne razume Evropu, zazire od nje. Kad njih dvojica govore o EU, govore usiljeno. Vidi se da su u teskobi, da nisu na svom terenu. Za razliku od ushi?enja kad govore o Putinovoj Rusiji, Kini, Kubi i drugim zemljama zna se kakvih (ne)demokratskih poredaka. Poslednje izjave Tomislava Nikoli?a nema?kim novinarima o mogu?em gra?anskom ratu u Srbiji i pore?enju stavova EU sa ultimatumom Austrougarske Srbiji 1914. više su nego opasne. Umesto razboritosti sa mesta predsednika države, on širi strah i paniku. Takav ?ovek na ?elu države ne samo da je anahronizam nego i ozbiljna opasnost.

Doskorašnji evropejac bez alternative Vu?i? obe?ao je da ?e Srbija – valjda je podrazumevao pod njegovim vo?stvom – pristupne pregovore sa EU završiti do kraja 2018. „A posle je sve na drugima, na EU“. Kad ono, pro?oše godine a nije otvoreno ni jedno pregovara?ko poglavlje. Posle silnih natezanja sa kosovskim albancima u Briselu – i spinovanih dramatizacija šta smo sve kao izborili, šta apriori odbili, kad i zašto je Vu?i? padao u vatru, šta je kresao i Albancima i njihovim sponzorima – ?inilo se da ?e najzad biti otvorena prva pregovara?ka poglavlja. I vrapci na grani su znali da ?e Poglavlje 35 – ako se steknu uslovi po EU kriterijumima – biti prvo otvoreno. Ne slu?ajno, normalizacija odnosa „Beograda i Prištine“, Srbije i Kosova, pravi je test evropskog opredeljenja srpskih i kosovskih albanskih politi?ara. I javnosti. Svi drugi problemi u pristupanju EU ?ine se lakše rešivi. Radi lakše normalizacije tih odnosa i otklanjanja me?usobnih podozrenja EU je obe?ala medijaciju, pomo? i evropsku perspektivu i Srbije i Kosova.

Da bi se osigurala od uobi?ajenih šibicarenja i srpskih i albanskih politikanata, EU je pre otvaranja Poglavlja 35 sa?inila kona?nu pregovara?ku verziju. Da posle bude manje mogu?nosti za razli?ite intrepretacije i tuma?enja. EU iz Briselskih pregovora u tom smislu ima bogato iskustvo. Ovdašnji „evropejaci bez alternative“ ponu?enu verziju Poglavlja 35 do?ekali su na nož. „Jeziv papir, gori i od formalnog priznanja“, populisti?ki ga je doma?oj javnosti predstavio Vu?i?. I teatralno pred TV kamerama dodao da on ne?e gaziti, pazi sad, srpski barjak! ?auši, prigodni analiti?ari i dakako tabloidi nastavili su razradu Vu?i?evih i Nikoli?evih patriotskih ose?anja, plasiranih baš u vreme spinovanih pri?a o vanrednim parlamentarnim izborima. Kad je aktuelizovana i naglašena patriotska borba protiv prijema Kosova u UNESCO. Slu?ajno? Kako god bilo, naprednja?ka vlast Srbiju uvla?i u novu kvazipatriotsku histeriju. I to ne sluti na dobro.

U kritici EU ponude osobito se isti?e Marko ?uri?, svojevremeno prekomandovan iz Nikoli?evog savetni?kog kabineta na mesto direktora Kancelarije za KiM. On javnosti tuma?i pokušaje EU da podvali Srbiji. „Ali mi nismo naivni“, promu?uran je ?uri?. Kao da je bio ?lan Miloševi?evog tima na pregovorima u Rambujeu. Jesu li stavovi koje iznosi njegovi, ili Vu?i?evi, ili Nikoli?evi? To je tako svejedno zapravo, jer „EU bez alternative“ u naprednja?koj verziji izgleda potpuno blokirana papirom EU. O?ekivati da ?e EU zbog durenja naprednjaka nešto menjati u metodologiji i kriterijumima pregovora je iluzorno.

Šta ?e sada preduzeti naprednja?ki evroentuzijasti? Vu?i?u ne pada na pamet da trezveno konsultuje sve parlamentarne stranke, ugledne ekonomiste (one koji znaju u kakvom je stanju Srbija i od ?ega se živi), nevladin sektor, širu javnost… On savet traži od patrijarha SPC. Oko ozbiljnih pitanja možda treba konsultovati i verske zajednice (svakako ne samo jednu, SPC), ali pre svega treba konsultovati institucionalnu politi?ku i intelektualnu kriti?ku javnost. Kad je re? o evropskim aspiracijama Srbije, konsultuju?i patrijarha, Vu?i? je našao crkvu u kojoj ?e se moliti. Ako bude po patrijarhovom i po Patrijaršiji, od ?lanstva Srbije u EU nema ništa. Ti savetodavci odavno apeluju da se „srpska mala la?a veže za veliki ruski brod“, kako je slikovito onomad u Moskvi na podvorenju govorio patrijarh Irinej. Pri tome ovdašnji rusoljubi misle da je najbolje da velikim ruskim brodom komanduje Putin i sli?ni mu.

Vide?emo kako ?e se prvi ozbiljniji test naprednja?kog evropejstva završiti. Vide?e se koliko je njihovo evropejstvo verodostojno i koliko je žilav njihov antievropski nacionalisti?ki konzervativizam demonstriran na najsuroviji na?in u njihovoj radikalskoj fazi. Da bi procenili šta nosi prevagu, ne treba ?ekati kako ?e na to pitanje odgovoriti dilema da li ?e i pod kojim uslovima biti otvorena pregovara?ka poglavlja sa EU. Za to postoji jednostavniji test. Lakmus-papir pravog evropejstva je na?in vladanja Srbijom, karakter unutrašnje politike. Imanentno a ne hinjeno evropejstvo karakteriše vladavina zakona, poštovanje ljudskih prava, slobodni mediji, izgradnja i ja?anje društvenih instutucija, tržišna ekonomija, demokratski dolazak i odlazak sa vlasti, sre?eni društveni podsistemi – obrazovni, zdravstveni, bezbednosni, infrastrukturni… Ako toga nema, džabe sve proevropske pri?e, pa ?ak i hipoteti?ko priklju?enje EU. Gra?ani ne žive od ?lanstva u EU, nego od blagodeti koje im pruža sre?eno društvo u kojem žive, taman i ne bili u EU. Sa Srbijom je problem u tome što bez tutorstva EU, kakva god da je, do sre?enog društva sama ne može do?i.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!