PAVLE RADIĆ: Kako se još palimo

31 Jul 2016

Iz dana u dan: Letnje nacionalšovinističko orgijanje u “regionu”

Letnje nacionalšovinisti?ko ludovanje u „regionu“ toliko je uzelo maha da je nemogu?e napraviti ažurnu rekapitulaciju najnovijeg beš?aš?a i neodgovornosti. Skoro svakog dana gledamo nove ispade politi?ara i dodatno prosipanje otrova. ?ini se da ništa nismo nau?ili iz prethodne od tri decenije propadanja.

Naivnima se ?inilo da je razmena diplomatskih nota Beograda i Zagreba povodom petnaestominutne sudske rehabilitacije Stepinca vrh besmisla i ludila, kad ne lezi vraže, usledile su nove me?usobne protesne note, pa ?ak i njihovo odbijanje „zbog uvredljivog sadržaja“ (vd ambasadorka Srbije u Zagrebu odbila je da primi protestnu notu Hrvatske pod tim obrazloženjem). U razmeni pakosti i mržnje sve je ponovo dozvoljeno. Skinute su rukavice i odba?eni svi kurtoazni uzusi.

Posle spomenute rehabilitacije Stepinca, na proustaško ometanje obeležavanja Dana ustanka u Srbu, na sudski cirkus kojim je ukinuta presuda Branimiru Glavašu za ratne zlo?ine u Osijeku i postupak vra?en na po?etak – u Beogradu se trenutno reagovalo. Ko drugi do za to uhodani SPS-JUL dvojac Vulin i Da?i?!

Da srpske rehabilitacije kvislinga i kolaboracionista iz Drugog svetskog rata ne prati isti (para)sudski cirkus kao i one u Hrvatskoj; da (para)sudske procese u Srbiji osumnji?enima za ratne zlo?ine u zadnjim ratovima (pogledati izveštaje Fonda za humanitarno pravo) ne prate isti cirkusi kao i takve procese u Hrvatskoj; da se povodom aktuelnih doga?aja u Hrvatskoj koji se ti?u srpskog pitanja u ime Srbije trezveno oglašava neko ko nema biografiju kompromitovanu mržnjom i zlom poput biografija Vulina i Da?i?a – stvar bi možda imala nekog smisla. Ovako su Vulinove i Da?i?eve nacionalisti?ke jeremijade tek licemerje, namenjeno doma?oj javnosti i morbidnim tabloidnim medijima. Ali i opasna igra vatrom.

Stvorena je takva atmosfera da nije isklju?en ni novi sunovrat u ratne nesre?e i stradanja. Nacionalisti su prosuli i uporno prosipaju suviše benzina, a zapenušanih budala sa spremnim šibicama puno je na svim stranama.

Kako se odnosi prema Zagrebu (i kako se recipro?no Zagreb odnosi prema Beogradu), još gore se Beograd odnosi prema BiH, koja se stalno potcenjuje i nadmeno ignoriše. Tetošenju Dodika, njegove beskrupulozne antibosanske politike i kockanja sa sudbinom tamošnjih Srba – u Beogradu nema kraja. U mrziteljskim ispadima prema BiH, prema Sarajevu i Bošnjacima, u Beogradu opet prednja?i provereni SPS-JUL dvojac, kojima se po potrebi priklju?uju ministri Stefanovi? i Selakovi?. Kao i ispadi u odnosima sa Hrvatskom i ovo je sve u dogovoru sa sivom eminencijom Aleksandrom Vu?i?em. Oni su njegovi trbuhozborci, ali i svih srpskih beznadežnih nacionalista.

Na nekakvom snimku preuzetom sa društvenih mreža vide se dva naoružana muškarca u maskirnim uniformama, kako u nekoj zabiti pale zastavu Srbije. Ovdašnji mediji to su jelda revnosno preneli kao vest dana. Sablažnjen uvredom „promptno“ je reagovao zvani?ni Beograd. Od Sarajeva je – od politi?ara Bošnjaka u Sarajevu, u Federaciji – prete?im tonom zatražena hitna istraga i sankcionisanje onih koji Srbiji i srpskom narodu nanose najve?u uvredu (Vulin: BiH da sprovede istragu). Oglasio se dakako i Dodik (Dodik: BiH je država opasnog življenja) poznatim politikanstvom (paljenje srpskih zastava je promocija ISIS-a i poziv na terorizam u momentu kada se širom Evrope doga?aju teroristi?ki napadi, jasan znak da je BiH država opasnog življenja i da kao takva nije poželjna ni za jedan narod, pogotovu ne za Srbe).

Paljenje nacionalnih i državnih zastava i skrnavljenje nacionalnih znamenja – pogotovo na podru?jima na kojima još tinja neugasli ratni žar – dakako su provokacije koje treba istraživati, a po?initelje sankcionisati. Ono što je u ovom slu?aju licemerno je hipersenzitivna i hiperbrza reakcija zvani?nog Beograda. Sa brojnom svitom Šešelj je u sred Beograda – pred kordonom policije, pred mnogobrojnim doma?im i stranim novinarima – nekoliko puta palio zastave Hrvatske. Niko se od državnih zvani?nika, pogotovo ne ovi što sa umišljene visine sada dele lekcije Sarajevu, tada nije oglasio i osudio vre?anje druge države i drugog naroda. Da li je srbijanska vlast protiv poznatih palitelja hrvatskih zmanenja preduzela zakonske mere koje sada zahteva od Sarajeva prema nepoznatim po?initeljima paljenja ko zna gde izvedenog? Šta re?i za takvu bednu neprincipijelnost i lažno moralisanje koje kompromituje državu Srbiju i sve njezine pristojne gra?ane? Ponoviti po ko zna koji put onu o trunu u tu?em oku i balvanu u svom – za ovakve licemere suviše je blago.

ps. Tek što se ovaj tekst privodio kraju, mediji izveštavaju da je ambasadoru BiH u Beogradu uru?ena protestna nota povodom snimka paljenja zastave Srbije (objavljenog na jutjubu), a da se ta?no ne zna ni ko su palioci, ni gde je paljenje izvršeno: u BiH, Siriji, Libiji, Iraku, na nekom ratištu IS? Pisci silnih protestnih nota u MIP-u Srbije rade danono?no i izgleda ne?e na odmore. Otvorena su oba fronta, i prema Zagrebu, i prema Sarajevu. A tu je i Priština. Istovremeno mediji prenose sablažnjavanje Vulina, Da?i?a, Selakovi?a i gle – gradona?elnika Novog Sada Miloša Vu?evi?a – koji ?ak od Aleksandra Vu?i?a „traži“ da se u roku od 72 sata sazove sednica predsedništva SNS, kako bi se valjda dogovorio državni odgovor na ukidanje ograni?enja kretanja Naseru Ori?u, kao i odgovor na današnju posetu Bakira Izetbegovi?a Novom Pazaru i onom što je tom prilikom izjavio (da nije ništa ?udno što pose?uje Novi Pazar mimo Beograda, kako to rade i sprpski politi?ari pose?uju?i Banja Luku, Trebinje i valjda neke druge gradove u RS mimo posete Sarajevu). Eto primera kako ni kratak pregled teku?ih gadosti nije ažuran koliko ni u jednom danu. Šta li ?e se još ?uti i videti u narednim danima?

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!