PAVLE RADIĆ: Imovinske karte rusofila

07 Dec 2014

„Braća Rusi“ se sprdaju sa Srbijom, ali nisu oni krivi

Sad kad nas je „Veliki Vladimir“ javno ponizio – ne saopštavaju?i najpre potpisnicima sporazuma da „Južni tok“ pušta niz potok, što je elementarni red – vreme je za raš?iš?avanje stvari. Ne oko toga šta nam rade „bra?a Rusi“ i Putin – koji, uzgred, mnogo ozbiljnije probleme prire?uje i, sva je prilika, tek ?e prirediti Rusima – nego šta su nam priredili naši obnevideli(?) potpisnici sporazuma. Vreme je da se ispita ko je sa strane Srbije sugerisao da se pristane na ponižavaju?e uslove vazalnih sporazuma. Kako i zašto se i dalje metaniše pred autokratom iz Kremlja, zašto mu se prire?uje vojna parada, dodeljuje specijalno ordenje, zašto mu je Beogradski univerzitet pre neku godinu udvori?ki dodelio po?asni doktorat… Zašto servilnost ne samo pred Putinom nego i pred njegovim ambasadorima. Doju?erašnjim Konuzinom, koji je usred Beograda, pred predstavnicima najviših vlasti doma?ina, nakon što mu se nešto nije svidelo, osiono pitao: „Ima li ovde uopšte Srba?“ I današnjim ?epurinom, koji se rado sastaje sa predstavnicima ekstremne nacionalisti?ke desnice – i koji na pitanje kome Srbija da se obrati zbog štete nastale storniranjem „Južnog toka“ – uz cini?an osmeh odgovora: „Evropskoj uniji!“ Da li je baš dotle doteralo, da se tako sprdaju sa Srbijom?

Šta ?e država preduzeti da se štete nastale lošim naftno-gasnim ugovorima koliko-toliko smanje? I kako je do šteta došlo. Konkretno, ko je – imenom i prezimenom – u Košuni?inom i Tadi?evom kabinetu ili njihovim savetni?kim timovima, predložio i ko je podržavao odluku da se NIS ne privatizuje po Zakonu o privatizaciji, da se sa ruskim partnerom ide na direktnu pogodbu, da se ignorišu nalazi skupo pla?enih konsultanata o procenjenoj vrednosti NIS-a. Treba raspršiti propagandne magle i opšta demagoška mesta o nepovoljnim recesionim uslovima, pod kojima se navodno ugovarala prodaja velike nacionalne kompanije tobože pred raspadom. Ko je bio u pregovara?kom timu – imenom i prezimenom – za „Južni tok“ i ko je šta dogovorio? Da bi se otklonile sumnje u veliku koruptivnost zaklju?enih ugovora, javnost treba da zna kakve su bile onda, a kakve su sada imovinske karte (u zemlji i inostranstvu) svakog ?lana pregovara?kih timova. Izvikani patriotizam i rusofilstvo – koji su medijski pratili zaklju?enje tih aranžmana – za neupu?enu su i manipulisanu svetinu, a opipljive materijalne blagodeti po pravilu su za one koji svetinom manipulišu i u njezino ime dogovaraju i odlu?uju daleko od o?iju javnosti. Nije to slu?aj samo za ugovore oko NIS-a i „Južnog toka“, nego je problem sistemskog karaktera i manir svih naših vlada. Zato Putina i njegove oligarhe ne treba optuživati. Oni koriste ono šta mogu.

Ko je sa strane države Srbije bio i ko je danas u upravnim i nadzornim odborima NIS-u i rusko-srpskog preduze?a za realizaciju „Južnog toka“ sa sedištem u Švajcarskoj? Ko obavlja poslove od javnog interesa, javnosti treba da zna koliko je pla?en i koje beneficije ima. Kako izgledaju imovinske karte bivših (posle privatizacije) i sadašnjih ?lanova upravnih i nadzornih odbora navedenih preduze?a? Kako zastupaju interese Srbije i sa koliko pouzdanja možemo verovati izveštajima ruskih partnera o visini realizovanih investicija u modernizacije rafinierija i naftne infrastrukture, na šta su se ruski partneri obavezali ugovorima? Je li to petsto miliona dolara, milijardu, više, manje? Ima li šanse da investicije, kao i celo poslovanje, provere eksterni revizori i izveste Vladu Srbije, a ova javnost, o njihovim nalazima? Od predstavnika Srbije u upravama i nadzornim odborima o tome ne ?ujemo ništa. Treba li da verujemo u sve što javnosti predo?avaju izvršni menadžeri, uglavnom predstavnici ruske strane?

Ne dobijemo li odgovore na ova pitanja, pokaza?e se da nije samo naftno-gasni aranžman farsa, nego je farsa i naša država. A mi, njezini žitelji, beznadežni gubitnici. Šta zna?i smanjivanje penzija i plata profesorima, lekarima, zaposlenima u javnom sektoru, spram stotina miliona evra koje su se odlile i koje se nekontrolisano odlivaju u privatne džepove. Stranih oligarha ma ko bili, ili doma?ih koruptivnih slojeva, svejedno.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!