PAVLE RADIĆ: Dačićeve i Vučićeve tabloidne koske

20 Aug 2017

Da imamo šta da glođemo da neko ne bi primetio recimo da je Srbija ubedljivo poslednja po privrednom rastu u regionu...

Nema više banalnosti kojom nas Ivica Da?i? može neprijatno iznenaditi. Od Miloševi?evog najboljeg ?aka svašta se može o?ekivati, samo ne nešto pristojno i pametno. Ironijom sudbine na mestu je prvog potpredsednika Vlade i ministra spoljnih poslova u vladi koju kontroliše najbolji Šešeljev u?enik.

U obavljanju ministarskih poslova svedoci smo Da?i?eve ne samo protokolarne smušenosti nego i o?igledne inferiornosti u susretima sa stranim diplomatama. Sa predstavnicima zapadnih zemalja, naro?ito. Prema njima – prema kulturi iz koje dolaze i koju predstavljaju – Miloševi?ev ?ak provincijalnih manira i dometa o?igledno ima neskriven zazor i nelagodu. Da li zbog manjka obrazovanja i uvreženih predrasuda, manje je bitno. U susretima pak sa Lavrovom, Rogozinom, sa Putinovim ambasadorima i niže rangiranim emisarima koji špartaju Srbijom, huškaju?i je protiv civilizovanog sveta – Da?i? se ozari i opušta kao preporo?en. Valjda zato što je tada s onima s kojima deli isti svetonazor i autoritarnu politi?ku praksu.

Na doma?oj pak javnoj sceni – gde je vulgarnost odavno opšte mesto – vidljivo se ose?a superiorno. Tu je svoj na svome, kao pod vašarskom šatrom u kojoj pijan uživa u urlikanju obnažene novokomponovane peva?ice.

O lišenosti bilo kakvih suvislih politi?kih vizija prvog potpredsednika vlade, zaduženog – kako gazda re?e za politi?ka pitanja, apsurdno je govoriti. Njegove vizije – „vizije“ nereformisanog SPS (takvu šteto?insku skupinu nemogu?e je reformisati, kao što nije bilo mogu?e reformisati radikale menjaju?i ime partije u SNS) – svode se na borbu za sinekure, hedonizam, na sveopšti ki? i banalnost. Politi?ki program su im okamenjene Miloševi?eve tlapnje o narodima s kojima smo živeli u istoj državi, o zaverama zapadnim mo?nika protiv, je li, principijelne politike Srbije, o odbrani ni više-ni manje nego me?unarodnog prava i poretka, bla-bla-bla… Miloševi?ev ministar spoljnih poslova, preporo?eni i uvek tragikomi?ni Vladislav Jovanovi? – ?est gost režimskih televizija – sigurno bi to bolje objasnio.

Elem neki dan Da?i? pompezno obznani – valjda u okviru zadatog unutrašnjeg dijaloga o KiM – da je najzad vreme da se kosovski problem reši jednom, je li, za svagda. I to tako da sa Albancima podelimo Kosovo i Metohiju, da se odelimo i razgrani?imo, pa da nas bog vidi. Slede fraze o zaštiti ljudskih prava, eksteritorijalnosti našeg crkvenog i spomeni?nog blaga, zaštiti srpske privatne i državne imovine… Miloševi?ev ?ak kao da je pao sa Marsa. Kao da se od ?osi?evih ponuda baš ništa nije desilo i nepovratno promenilo; kao da nezavisnost Kosova nije priznala velika ve?ina demokratskog sveta; kao da nema Briselskih dogovora u kojima je u?estvovao.

U stvari, njemu i kamarili na vlasti, i onima koji su Vu?i?eva štaka u opoziciji, nije iskreno stalo do rešavanja kosovskog problema. Na tom problemu sa kojim se može ve?no manipulisati važno je slu?ivati narod, kupovati vreme i dok traje status quo, uživati u privilegijama koliko god je mogu?e. Ko mari za narod koji se zlopati i državu koja propada.

Ispad o podeli Kosova još se nije slegao, a Da?i? ispaljuje novu tabloidnu bombu. Pokradeni su Dejtonski mirovni sporazum i papir na kojem je Ri?arad Holbruk potpisao da Amerikanci nikada ne?e priznati nezavisnost Kosova. “Nema ni tog papira, oni su, bre, sve oplja?kali. Kad su hapsili Slobu, ništa nije ostalo”, rekao je Da?i? za “Srpski telegraf” i dodao da je i “Dejton” Miloševi?evo delo, kao i Rezolucija SB UN 1244. U intervjuu tabloidu kojem ne treba spominjati ime bez preke potrebe, a kojeg je preneo „nespostoje?i“ Tanjug i brojni drugi mediji (što je znak da je u pitanju koordinirana akcija), Da?i? se u stvari ostrvio na opoziciju – DS pre svih – s kojom je bio u vladi kao sada sa Vu?i?em i SNS. Slugarenje ja?em radi uživanja u blagodetima vlasti manir je Miloševi?evog ?aka i SPS kamarile uhljebljene na mnogim lukrativnim pozicijama od vrha do dna vlasti..

Prešaltavši se od Miloševi?evog na Vu?i?evog trbuhozborca, Da?i? baca tabloidne koske da se raspame?ena javnost ima ?ime zabaviti i da se slu?ajno ne zapita o stvarnim životnim problemima. Izme?u ostalog i o tome zašto je, iovako bedna, Srbija ubedljivo poslednja u regionu po privrednom rastu, a gramzivi šarlatani s vrha vlasti i njihovi propagandisti tvrde da je “privredni zmaj”.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!