PAVEL DOMONJI: Romi, Srbija, Evropa

08 Apr 2011

Rasizam je stabilizovan u javnom polju, normalizovan u tekućem ideološkom žargonu. Ulazimo u EU sigurno. Nek se spreme Romi. Neko, valjda, mora da plati cenu našeg evropejstva.

Danas je 8. april – Svetski dan Roma. U poslednje vreme u?estali su napadi na pripadnike ove manjine. Evo, u ?emu smo jednaki sa onima koji su pre nas ušli u EU – ?esima, Talijanima i Francuzima.
U Srbiji ima previše nezadovoljnih, frustriranih, osiromašenih, obespravljenih i besnih ljudi. ?ovek bi o?ekivao da se njihove frustracije ispolje u vidu mržnje prema bogatima, ali ne. Bogati su mo?ni, uticajni i mogu žestoko da uzvrate. Zato o?ajni svoju nemo?, bes i mržnju okre?u – ili prema sebi, ili prema slabijima od sebe.
Umesto da zakucaju ekser u ?elo nekog tajkuna, oni sebi zakucavaju eksere u šake i seku prste. To govori o bezna?u i dubini o?aja. O dubini, ali i ne i o njegovoj širini. Štrajkovi se ograni?avaju na pojedine profesije, bez izgleda da ?e u skorije vreme do?i do homogenizacije svih nezadovoljnih. Toliko partija i toliko sindikata, a osiromašene, obespravljene i oplja?kane nema ko da organizuje.
Bednicima su potrebni još slabiji, kako bi nad njima dokazivali svoju superiornost. Romi u tom pogledu imaju izvrsne preporuke. U najve?em broju su nemo?ni, odve? siromašni,  marginalizovani, neorganizovani, isklju?eni i slabi. Stalno u slepoj ulici sa vlasnicima pajsera, lanaca, boksera i molotovljevih koktela.
Kada bi imali politi?ku klasu, imali bi u parlamentu jaku poslani?ku grupu. Bili bi faktor. Neko ko se pita. Ko uti?e na odluke. Ko redistribuira politi?ke, materijalne i sve druge resurse. Ali nemaju. Nemaju ?ak ni glas, dovoljno jak da drekne – Mi smo vaše ogledalo. Zastanite i dobro se u njemu pogledajte.
Šta bismo videli? Vlastito lice, licemerno i rasisti?ko. Ovo društvo reaguje samo kada se suo?i sa divljim, brutalnim i krvavim rasisti?kim ispadom. Krv uznemirava, a mi ho?emo da uživamo u rasizmu lišenom svake brutalnosti.
Koliko puta ste, na primer, ostali nemi kada su politi?ari delili gra?ane ove zemlje na Srbe i nesrbe. Šta ste tada uradili? Jeste li negodovali? Zvižali? Zdravo opsovali? Nazvali ih prokletim rasisti?kim svinjama? Jeste li isklju?ili televizor? Promenili kanal? Ili ste, zavaljeni u fotelji, otvorili pivo i digli flašu u zrak, kao što se to obi?no ?ini u susretu ideoloških dvojnika?!
Srbi i nesrbi. Rasisti?ka konstrukcija, nema šta, odoma?ena u politi?koj retorici. Postoje samo Srbi i nekakva mutna, tamna mrlja, neidentifikovana i bezobli?na masa, lišena identiteta i svakog pozitivnog sadržaja, preko koga bi zavredila prisustvo u javnosti. I respekt.
Mi ho?emo u Evropu. Ne smatramo sebe inforiornim ostalim narodima. Rasisti pokazuju da smo egal. Rasizam je stabilizovan u javnom polju, normalizovan u teku?em ideološkom žargonu. Ulazimo u Evropsku uniju sigurno. Zato, nek se spreme Romi. Neko, valjda, mora da plati cenu našeg evropejstva.

Podelite ovu stranicu!