Patić (LDP): Republičke vlasti smišljeno guše autonomiju Vojvodine

14 Dec 2015

"Sve stranke koje se zalažu za širu autonomiju Vojvodine treba da se objedine u predizbornu koaliciju"

Predsednik Pokrajinskog odbora Liberalno-demokratske partije (LDP) Predrag Pati? optužio je ve?eras Srpsku naprednu stranku (SNS) i republi?ke vlasti da “vrlo smišljeno” guše autonomiju Vojvodine.

“Stega nad Vojvodinom je sve ja?a, a nadležnosti se stalno smanjuju”, rekao je Pati? na tribini LDP-a u Novom Sadu.

Dodao je da SNS nema ni svoj pokrajinski odbor, a želi da preuzme vlast u Vojvodini i da se navodno potom brine o toj pokrajini.

Pati? je ocenio da se i na predstoje?im pokrajinskim izborima mogu o?ekivati pritisci i pretnje od strane SNS-a, koji su ve? vi?eni na pojedinim prevremenim lokalnim izborima u toj pokrajini.

On je ocenio da sve stranke koje se zalažu za širu autonomiju Vojvodine treba da se objedine u predizbornu koaliciju, jer bi sve drugo bilo “sebi?no”.

Pati? je ponovio da se LDP zalaže da Vojvodina dobije zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, kao i izvorne prihode, jer je to jedini na?in da neki region bude uspešan.

On je ocenio da je u Srbiji centralizacija tolika da gradona?elnik ili predsednik opštine može da bude bilo ko, jer lokalne samouprave imaju sve manje nadležnosti.

Profesorica ustavnog prava Marijana Pajvan?i? kazala je da je jedina izvorna nadležnost koju Vojvodina ima po aktuelnom Ustavu Srbije da donosi svoje simbole i da propiše njihov na?in upotrebe.

Ona je kazala da Ustav Srbije mora da se menja jer ne sadrži integrativnu klauzulu pa sa takvim ustavom Srbija ne može u?i u EU.

Marijana Pajvan?i? je kazala da u ustavu mora da se na?e i na?elo supsidijarnosti, koje propisuje da sve što se može obaviti na nižim nivoima vlasti, tamo i treba da se obavi.

Prema njenim re?ima, u sadašnjem ustavu nema ni principa teritorijalnog reprezentovanja poslanika u Skupštini Srbije, pa se dešava da je tre?ina saziva iz beogradskog “kruga dvojke”, a da isto?na Srbija nema ni jednog poslanika.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!