Pastor: Vreme krajnosti u Vojvodini

08 Feb 2013

Ćuti se o ukidanju Vojvodine, galami na pomen republike

Predsednik Skupštine Vojvodine i lider Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor ocenio je da živimo u vremenu “krajnosti” kada su u pitanju rešenja koja se sve ?eš?e nude za Vojvodinu.

“Ono što vidim jeste da je u vezi sa inicijativama usmerenim ka ukidanju autonomije prisutna jedna vrsta pre?utnog sau?esništva od strane zna?ajnih politi?kih snaga koje deluju i u Vojvodini. Nije toliko snažno protestvovanje, kao ono zbog pojavljivanja plakata ‘Vojvodina Republika’. To je zabrinjavaju?e, jer smo naime svedoci primene razli?itih merila”, rekao je Pastor.

On je za današnji novosadski Ma?ar so (Magyar Szo) rekao da se ta razli?ita merila primenjuju i u drugim situacijama, poput oblasti javne bezbednosti i u vezi sa takvim slu?ajevima kada se sigurno može znati da je dati slu?aj etni?ki motivisan.

Pastor je još ocenio da ?e parlamentarnih izbora u Srbiji “u dogledno vreme biti” i dodao da za takvo zaklju?ivanje nije potrebno preveliko politi?ko iskustvo.

Prema njegovim re?ima, od Srpske napredne stranke najviše zavisi kada ?e biti ti izbori, odnosno od toga koji trenutak ova stranka sa sopstvenog stanovišta smatra najprikladnijim.

(Autonomija/Magyar Szo) 

Podelite ovu stranicu!