Pastor: Vanredne izbore održati zajedno sa pokrajinskim i lokalnim

17 Jan 2016

"To je stranačka, odnosno Vučićeva lična odluka, koja se može ceniti na ovaj ili onaj način, ali se mora prihvatiti kao realnost”

Predsednik Skupštine Vojvodine i Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor izjavio je danas da vanredni republi?ki parlamentarni izbori treba da se održe istoga dana kada i redovni pokrajinski i lokalni izbori, odnosno u periodu izme?u 22. aprila i 22. maja.

“Kao predsedniku Skupštine Vojvodine jako mi je važno da o?uvam integritet institucije, odnosno da se poštuju proceduralni rokovi. To zna?i da izbori treba da budu održani ne ranije od 22. aprila i ne kasnije od 22. maja. U tom smislu ?u inicirati razgovore i zastupati taj stav”, rekao je Pastor za agenciju Beta.

Dodao je da, kao predsednik SVM-a, smatra da raspisivanje vanrednih republi?kih parlamentarnih izbora može da se tuma?i “na ovaj ili na onaj na?in”, ali do njih mora do?i u momentu kada premijer podnese ostavku.

“Srpska napredna stranka, odnosno njen lider Aleksandar Vu?i? doneo je odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. To je strana?ka, odnosno njegova li?na odluka, koja se može ceniti na ovaj ili onaj na?in, ali se mora prihvatiti kao realnost”, kazao je Pastor.

Naveo je da je SVM spreman za izbore pa sa aspekta predizborne kampanje, odluka o raspisivanju vanrednih republi?kih parlamentarnih izbora ne zna?i ništa novo.

“Ništa novo ni strašno se ne dešava, umesto dva u jedan ima?emo tri u jedan i bilo bi nezamislivo da ti izbori ne budu istoga dana”, rekao je Pastor.

On je ponovio da ?e SVM na pokrajinske i na republi?ke izbore iza?i samostalno, dok ?e na lokalnom nivou lokalni odbori stranke imati mogu?nost da procene da li ?e formirati koalicije sa nekim drugim strankama, pre svega sa onim iz politi?kog korpusa vojvo?anskih Ma?ara, sem onih koje zastupaju “ekstremisti?ke stavove”.

Pastor je podsetio i da ?e se sutra u Subotici održati sastanak politi?kih stranaka vojvo?anskih Ma?ara, na njegovu inicijativu.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!