Pastor: Uspeh što je vojvođanski parlament izdržao ceo mandat

17 Mar 2016

... iako je nekad izgledalo da će to biti nemoguće

Predsednik Skupštine Vojvodine izjavio je da ?e raspisati pokrajinske izbore za 24. april, kao što je i ranije najavio, i istakao da je ponosan što je pokrajinska skupština izdržala ?itav mandat.

“Ja sam ponosan što smo uspeli ?itav mandat da ispunimo, iako je nekad izgledalo da ?e to biti nemogu?e”, rekao je Pastor za B92 i dodao da je sa?uvana politi?ka stabilnost na vojvo?anskoj politi?koj sceni.

On je kazao da SVM snosi deo odgovornosti za sve ono što je bilo u?injeno dobro, ali i loše s obzirom da su bili deo vladaju?e koalicije.

Na pitanje da li ?e SVM nakon narednih izbora promeniti koalicionog partnera, Pastor je kazao da su sa Srpskom naprednom strankom sara?ivali u prethodne dve godine na republi?kom i lokalnom nivou i da su spremni sa njima da sara?uju i u pokrajini, ako za to budu i naprednjaci zainteresovani.

On je naveo da bi za SVM na predstoje?im izborima bio uspeh kada bi u republi?kom parlamentu imali svoj poslani?ki klub, u pokrajinskom desetak predstavnika i kada bi lokalnim zajednicama u kojima su zastupljeni imali ve?i zna?aj.

Povodom izlaska odre?enog broja funkcionera iz SVM, Pastor je rekao da nije velik broj njih napustio SVM i da je stranka ipak sa?uvana.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!