Pastor: Učešće u radu AER-a u interesu Vojvodine

16 Mar 2016

Visok prioritet je da Vojvodina bude prepoznatljiva kao region

Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je danas da se nada da ?e i nakon predstoje?ih izbora vojvo?anski parlament nastaviti aktivno da u?estvuje u radu Skupštine evropskih regija (AER), jer po tom pitanju do sada nije bilo nikakvih nesuglasica izme?u razli?itih politi?kih opcija.

Pastor je tokom razgovora sa predsednicom AER Hande Ozan Bozatli istakao da je interes Vojvodine da u saradnji regiona unutar te organizacije bude realnog sadržaja.

“Visok nam je prioritet i da Vojvodina bude prepoznatljiva kao region i zbog toga nas veoma raduje što trenutno imamo i potpredsednicu Skupštine evropskih regija iz Vojvodine, kao i što redovno organizujemo razli?ite sadržaje u saradnji sa AER-om poput Letnjeg kampa mladih, konferencija i sli?no. Mi smo neko ko želi da bude stabilan i pouzdan parter”, rekao je predsednik Skupštine Vojvodine.

Hande Ozan Bozatli je istakla da je snaga AER u odnosu na druge evropske politi?ke mreže to što je ta organizacija nezavisna, samofinansiraju?a i zastupa i promoviše demokratiju u regionima. Ona je ocenila da u?eš?e Vojvodine u radu organizacije doprinosi njenoj stabilnosti i da je pred Vojvodinom svetla budu?nost s obzirom na kadrovske i druge potencijale.

“Rukovodstvo AER-a je promenljivo, ali je organizacija stalna i zato je moramo u?initi jakom i stabilnom. Naši planovi za 2016. godinu su uklju?ivanje mladih u proces revitalizacije domokratije jer, s obzirom na izazove sa kojima se Evropa suo?ava, potrebno nam je kriti?ko mišljenje. Tako?e bavi?emo se i preduzetništvom i klimatskim promenama”, objasnila je Ozan Bozatli.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!