Pastor: SVM neće glasati za budžet Vojvodine

14 Dec 2012

"SVM principijelno neće podržati budžet Vojvodine jer je manji od sedam odsto budžeta Srbije"

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) Ištvan Pastor izjavio je danas da poslanici te stranke ne?e podržati predlog budžeta Vojvodine za 2013. godinu.

Pastor je na novinarima u Skupštini Vojvodine rekao da je ju?e obavestio predsednika pokrajinske vlade Bojana Pajti?a da ?e se SVM i dalje držati principijelnog stava da ne prihvata pokrajinski budžet koji je manji od sedam odsto budžeta Srbije.

“Mi smo za to platili visoku cenu, ali to ne?emo u?initi ni sada, pogotovo što smo zajedno sa Pajti?em za prethodnih mesec dana podneli zahtev za ocenu ustavnosti Zakona o budžetskom sistemu govore?i da izdvajanja za Vojvodinu nisu u skladu sa ustavnim garancijama”, rekao je Pastor.

Podsetio je da je Pokrajina pokrenula i inicijativu za dopunu Zakon o budžetskom sistemu koji je u Skupštini Srbije branio dva dana i da je podnela tri amandamana na Zakon o budžetu.

“I sada dolazimo u situaciju da se kaže da 12 milijadri koje su zadužene za neki projekat, koji još nema ni zavrsenu projektnu dokumentaciju, zadovoljava ustavni okvir od sedam odsto na bazi Pajti?evog dogovora sa (predsednikom Srbije Tomislavom) Nikoli?em i (ministrom finansija Mla?anom) Dinkcihem”, rekao je Pastor.

Dodao je da SVM i on to ne mogu da prihvate, jer bi to zna?ilo “da nema principa ve? da je stvar veštine ko na koji na?in prihvata da to nije sedam odsto republi?kog budžeta”.

“Ako dobijemo budžet od 71 milijardi sa kojim ?e raspolagati Skupština, Vlada, sekretarijati i budžetski korisnici onda ?emo ga prihvatiti , ali ako je to 71 milijarda samo na papiru, a 12 milijardi je namenjeno ne?emu na ovoj teroitoriji, onda je to neprihvatljivo”, poru?io je Pastor.

On je upotzorio da se na takav na?in može sutra prikazati kao deo budžeta Vojvodine i pomo? koju Ministarstvo poljoprovrede daje proizvo?a?ima za subvencije, što ne vodi ni?emu.

Vlada Vojvodine ju?e je saopštila da su sredstva za finansiranje izgradnje poluatoputa od Novog Sada prema Rumi, koji obuhvata i tunel kroz Frušku, obezbe?ena i da se ?eka pismena saglasnost Ministarstva za finansije Srbije o transferu 12 milijardi dinara.

Bojan Pajti? je rekao da to prakti?no zna?i da pokrajina ne?e i?i na privremeno finansiranje i da ?e vrlo brzo iza?i sa predlogom budžeta za 2013. koji ?e iznositi 71 milijardu dinara, što zadovoljava ustavnu garanciju da budžet Vojvodini ?ini sedam odsto budžeta Srbije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!