Pastor: SVM i DS zajedno i u Subotici

07 Jun 2012

Saradnja sa DS na svim nivoima vlasti

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) Ištvan Pastor izjavio je da je ta stranka sa Demokratskom strankom (DS) postigla sporazum o partnerstvu na republi?kom, pokrajinskom i na lokalnom nivou.

„U onim lokalnim samoupravama u kojima smo i dosad sara?ivali, osta?emo i nadalje partneri, a u onim mestima u kojima toga nije bilo, uklju?uju?i i Suboticu, stupi?emo u koaliciju”, rekao je Pastor za današnji novosadski „Ma?ar so” (Magyar Szo).

DS je sino? saopštio da se sa predstavnicima SVM-a dogovorio da budu deo parlamentarne ve?ine i da zajedno rade na nastavku evropskih integracija Srbije.

(Magyar Szo)

Podelite ovu stranicu!