Pastor: SVM će glasati za rebalans budžeta

29 Apr 2009

Lider Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) Ištvan Pastor najavio je danas da ?e ta stranka glasati za predloženi rebala…

Ištvan PastorLider Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) Ištvan Pastor najavio je danas da ?e ta stranka glasati za predloženi rebalans budžeta Srbije ako vlada održi obe?anje i usvoji uredbu kojom ?e se precizirati da ?e pokrajinskom budžetu pripasti sedam odsto ukupnih prihoda republi?kog budžeta, kao što je i Ustavom Srbije predvi?eno.
Pastor je na konferenciji za novinare rekao da bi ta uredba garantovala da ?e Vojvodina dobiti dodatnih 6,7 milijardi dinara, tako da bi pokrajinskom budžetu ove godine iz državne kase bilo ispla?eno sedam odsto bužetskih prihoda, odnosno 52,7 milijardi dinara.
Od te sume, kako je naveo, 21 milijarda dinara su sredstva kojima ?e pokrajinska vlada mo?i da raspolaže, a ostatak su transferna sredstva koje ?e samo “protr?ati” preko vojvo?anskog budžeta.
Objasnio je da su sredstva koja su predvi?ena za Vojvodinu po rebalansu budžeta namenjena finansiranju pokrajine po starim nadležnostima i izrazio uverenje da ?e nakon usvajanja zakona o nadležnosti Vojvodine biti obezbe?ena sredstva za finansiranje novih nadležnosti pokrajine.
Pastor je ocenio da su pregovori sa Vladom Srbije o dodatnim sredstvima za pokrajinski budžet li?ili na “teranje krda slonova od strane muve”, kako je nazvao svoju stranku.
“To je izgledalo kao kada muva pokušava da natera krdo slonova da ide u jednom pravcu. I izgleda da je muva u tome i uspela”, rekao je lider SVM-a.
On je rekao da je ne?uveno to što je SVM morao da tera Vladu Srbije da poštuje aktuelni ustav zemlje, koji Vojvodini garantuje najmanje sedam odsto republickcog budžeta.
“U Srbiji o?igledno javno izgovorena re? nema nikakvu težinu. Ra?una se s tim da svako moze da bude ucenjen ili kupljen pa ?e promeniti stav. I onda se ne mogu na?uditi jer smo mi ostali dosledni”, naveo je Pastor.
Dodao je da je SVM bio izložen pritiscima, pre svega kroz upozorenja da bi neusvajanje rebalansa budžeta moglo da dovede do destabilizacije politi?kih prilika i do ugrožavanja sporazuma sa Me?unarodnim monetarnim fondom (MMF).
“Te re?enice su izgovarali upravo ljudi koji nisu vodili ra?una o posledicama”, kazao je Pastor i dodao da je politika SVM-a bazirana na principima “istrajnosti i verodostojnosti”.
Najavio je da ?e ubrzo, “a možda ve? i sutra”, imati sastanak sa predsednikom Srbije Borisom Tadi?em, na kojem ?e biti re?i o neispunjenim obe?anjima.
Pastor je podsetio da je nakon prošlogodišnjih izbora od Tadi?a dobio obe?anja i naveo da mnoga od tih obe?anja nisu ispunjena, poput neusvajanja statuta pokrajine, zakona o nadležnostima Vojvodine i zakona o manjinskim nacionalnim savetima.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!